Openbare Basisschool De Twee Wieken

Duivenvoorde 2 3334 EH Zwijndrecht

 • Samen zorgen wij ervoor dat een ieder zich fijn en veilig voelt op school.
 • Samen ontdekken we de wereld en je eigen talent.
 • Samen zorgen wij ervoor dat een ieder zich fijn en veilig voelt op school.
 • Door samen te spelen en te werken, leren we veel.

In het kort

Toelichting van de school

Samen in beweging op o.b.s. De Twee Wieken

ik ontdek.
ik ben betrokken.
ik ben gelukkig.

Deze drie korte zinnen vertellen het verhaal van onze school. Op De Twee Wieken wordt uw kind namelijk gezien. Of het nou heel makkelijk leert of juist extra ondersteuning nodig heeft: wij stimuleren het boven zichzelf uit te stijgen en grenzen te verleggen. We bieden uw kind een veilige plek waar het zichzelf kan en mag zijn en zich thuis voelt. Waar het fouten durft te maken maar ook durft te excelleren. Waar interesses serieus worden genomen en veel samen gespeeld, ontdekt en bewogen wordt. Een plaats waar uw kind elke dag met plezier naar toe gaat en veel leert. Waar het elke dag ontdekkend en betrokken onderwijs krijgt.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Ik ontdek
 • Ik ben betrokken
 • Ik ben gelukkig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
305
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

o.b.s. De Twee Wieken biedt de mogelijkheid tot opvang aan in samenwerking met PIT. Er wordt intensief samengewerkt tussen de school en PIT, bijvoorbeeld op het gebied van de doorgaande ontwikkelingslijn. De voorschoolse opvang begint om 7.30 uur tot het begin van de schooltijd. Na schooltijd kunnen de kinderen tot 18.30 uur lekker spelen bij PIT. In de schoolvakanties is de bso van 7.30 tot 18.30 uur geopend. Het kinderdagverblijf is van 7.30 tot 18.30 uur open en biedt naast halve en hele dagopvang ook vervroegde opvang vanaf 6.45 uur. De peuterspeelgroep is van 8.30 tot 11.30 uur open (behalve op woensdag en in de schoolvakanties).

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

OZHW heeft een veiligheidsplan opgesteld. Het doel van een veiligheidsplan is om ondersteuning te bieden bij het creëren en vergroten van de sociale veiligheid in de school. Hierbij vormen centraal vastgestelde codes en regelingen een leidraad om dit in de praktijk vorm te geven. Deze codes en regelingen zijn in de basis voor elke school gelijk.

We hanteren binnen OZHW de volgende codes en regelingen op het gebied van sociale veiligheid:

 • Gedragscode OZHW. 
 • Privacyreglement.
 • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Schorsing en verwijdering.
 • Naleving Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • Klachtenregeling (zie www.ozhw.nl ).
 • Regeling behandeling bezwaarschriften (zie www.ozhw.nl ).
 • Integriteitscode (zie www.ozhw.nl )

Terug naar boven