Openbare Basisschool Tandem

Hoendersekade 1 3332 KW Zwijndrecht

Schoolfoto van Openbare Basisschool Tandem

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Leerlingtevredenheidsonderzoek Basisschool Tandem

Eens per vier jaar doen we een groot onderzoek naar de tevredenheid over onze school.
We vragen onze leerlingen, ouders en teamleden naar de ervaringen en inzichten over Basisschool Tandem. 
Deze informatie geeft ons de mogelijkheid goed inzicht te krijgen in de mate van waardering voor onze school van onze belangrijkste betrokkenen.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven