Openbare Basisschool Tandem

Hoendersekade 1 3332 KW Zwijndrecht

Schoolfoto van Openbare Basisschool Tandem

Het team

Toelichting van de school

Basisschool Tandem werkt met Leerteams. 
Leerteams zijn teams van leerkrachten die zich specifiek richten op een ontwikkelingsgebied. 
Dit biedt ons de mogelijkheid ons dieper op een onderwerp te richten en meer kwaliteiten binnen het team te ontwikkelen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof wordt er een invalkracht uit de vervangingspool van OZHW ingezet.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Basisschool Tandem kan voor veel kinderen een goede plek zijn. We zijn in staat om kinderen met uiteenlopende onderwijsbehoefte een goed en gedegen onderwijsprogramma te bieden. Leeruitdagingen vormen een belangrijk onderdeel van ons werk. 
Kinderen met een gedragsprobleem kunnen we tot een bepaald niveau een goed programma bieden.
Onze grens ligt bij het in geding komen van de veiligheid van de andere kinderen en de teamleden. We streven ernaar binnen onze zorg een veilig sociaal klimaat te realiseren. Dat is een voorwaarde voor goede zorg en onderwijs.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Basisschool Tandem en Yes!kinderopvang zijn twee organisaties die de handen nadrukkelijk ineen hebben geslagen.
Het realiseren van een doorgaande lijn van opvang en onderwijs van 0-12 jaar is nadrukkelijk ons doel en we zijn erin geslaagd dit al heel concreet vorm te geven. Dit schooljaar gaat dat resulteren in een Integraal Kindcentrum van basisschool Tandem en Yes!

Terug naar boven