Openbare Basisschool Tandem

Hoendersekade 1 3332 KW Zwijndrecht

Schoolfoto van Openbare Basisschool Tandem

In het kort

Toelichting van de school

Openbare Basisschool Tandem , dé plek voor elk talent! 

Onze leerkrachten hebben een geweldige taak. Zij mogen werken met het talent van uw kind.
Zij ondersteunen, helpen, stimuleren en motiveren kinderen in hun proces van ontwikkeling.
Samen met u als ouder werken aan de toekomst van uw kind. Hoe mooi is dat? 

Wij bieden in een veilige en vertrouwde omgeving natuurlijk heel goed onderwijs in de kernvakken lezen, taal en rekenen.
Elk kind kan bij ons daarin zijn eigen top behalen.
Goed onderwijs betekent ook veel mogelijkheden bieden aan kinderen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
Nieuwsgierig? U bent van harte welkom op basisschool Tandem. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Structuur & Veiligheid
  • Aandacht voor uw kind
  • Engels in alle groepen
  • Vloeiende overgang naar VO
  • Modern en toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Daltonschool Tandem is een basisschool met een gemiddelde grootte. De laatste jaren is het aantal leerlingen redelijk stabiel en zitten wij op de teldatum rond de 200 kinderen.
We zijn een overzichtelijke basisschool met 9 groepen, die variëren van 17 tot 31 kinderen per groep. 

Er is de afgelopen periode keihard gewerkt om ons onderwijs en faciliteiten te verbeteren. 
Op huisvestingsgebied zijn we enorm verheugd over onze vernieuwde uni-locatie. Het is een prachtige gebouw geworden waar we ons onderwijs uitstekend vorm in kunnen geven. Samen met Yes! kinderopvang vormen wij kindcentrum NOVA. Door deze samenwerking hebben wij in ons gebouw ook de peuterspeelgroep, Victor de Verkenner en de voor- en naschoolse opvang kunnen realiseren.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
214
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven