Openbare Basisschool de Dolfijn (wijk Kort Ambacht)

Perkstraat 55 3333 VE Zwijndrecht

  • Wij hanteren op de Dolfijn een continurooster ( iedere dag 8.30 tot 14.00 uur )
  • Door laptops effectief te gebruiken (Microsoft apps enSnappet) kunnen de leerkrachten de kinderen op maat onderwijs en ondersteuning bieden.
  • De kinderen ontdekken hun talenten ook tijdens de Brede School/ BSO. Deze locatie maakt deel uit van de Brede School Kort-Ambacht
  • Techniek wordt ook gegeven de peuters t/m groep 8. Ook leren de kinderen ook programmeren ( en werken met 3D printer)

Leerlingtevredenheid toelichting

Toelichting van de school

Kinderen geven aan dat zij zeer tevreden zijn op deze locatie. De items die aandacht behoeven zullen wij de komende schoolplan periode bespreken in de groep, leerlingenraad en het team en proberen dit te verbeteren en/of aandacht te schenken. Het is fijn om te zien dat beide locaties van de Dolfijn best hoog scoren wat betreft leerlingentevredenheid.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid toelichting

Toelichting van de school

Wij hebben de oudertevredenheidspeiling onder alle ouders uitgezet en ook de mogelijkheid geboden om deze op school in te vullen bij het gebrek aan een computer of in het geval met problemen met de Nederlandse taal. De respons was ondanks dit alles relatief laag. In ieder geval te laag om een goed beeld te krijgen. De deelnemende ouders beoordeelde de locatie gemiddeld met een 9,1. Gelukkig hebben wij ook in de ouderkamer en tijdens de spelinloop veel en intensief contact met de ouders. Tijdens deze contactmomenten geven de ouders mondeling aan waar zij tegen aan lopen en wat zij vinden van onze school. De tevredenheid bij de deelnemers is op alle aspecten hoog.
Tevredenheid
9,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven