Openbare Basisschool de Dolfijn (wijk Kort Ambacht)

Perkstraat 55 3333 VE Zwijndrecht

  • Wij hanteren op de Dolfijn een continurooster ( iedere dag 8.30 tot 14.00 uur )
  • Door laptops effectief te gebruiken (Microsoft apps enSnappet) kunnen de leerkrachten de kinderen op maat onderwijs en ondersteuning bieden.
  • De kinderen ontdekken hun talenten ook tijdens de Brede School/ BSO. Deze locatie maakt deel uit van de Brede School Kort-Ambacht
  • Techniek wordt ook gegeven de peuters t/m groep 8. Ook leren de kinderen ook programmeren ( en werken met 3D printer)

Het team

Toelichting van de school

De teams van de beide Kindcentra bestaan uit kwalitatief goede enthousiaste startende leerkrachten en kwalitatief goede enthousiaste ervaren leerkrachten. Deze mix zorgt voor de juiste dynamiek om in ontwikkeling te blijven, vandaar dat wij binnen de regio bekend staan als een zeer goede innovatieve school.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ziekte of verlof wordt gemeld bij de locatiemanager of de directeur. Bij ziekteverzuim wordt door de locatiemanager via VVtools de leerkracht ziekgemeld en een vervanger geregeld. Mocht deze niet voorhanden zijn dan worden de leerlingen verdeeld over andere groepen. Indien dit echt niet meer mogelijk is zullen eerst de 4-jarigen ( in overleg met de ouders) 1 dag naar huis gaan (later evt. ook andere groepen) en zal die leerkracht ingezet worden in die betreffende groep. Bij verlof geldt het zelfde principe. Indien een ambulant iemand geen afspraken heeft, zal deze vanzelfsprekend ook ingezet kunnen worden. Mocht een groep naar huis moeten, dan informeren we ouders op tijd via Parro en er zal altijd opvang zijn voor kinderen van ouders die in de problemen zouden kunnen komen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

 Binnen de groepen wordt gepersonaliseerd onderwijs aangeboden op de onderwijsbehoeften van kinderen. Kinderen werken soms zelfstandig, maar zij moeten ook vaak samenwerken. (21st century skills). Alle leerkrachten zijn volledig bevoegd en zeer bekwaam. Wij hebben ook bevoegde leerkrachten die met sommige leerlingen aan arrangementen werken buiten de groep. Die kinderen krijgen dan de leerstof zeer visueel aangeboden met concrete materialen.

De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hebben 1x per week handvaardigheid volgens de leerlijn "Laat maar zien" en 2 x per week gymnastiek (van een vakdocent).

Wij anticiperen op de veranderingen die in de maatschappij plaatsvinden en bereiden de kinderen zo goed mogelijk voor op het voortgezet onderwijs en de maatschappij. Doordat wij een innovatieve school zijn die goed onderwijs belangrijk vindt, zien wij dat ouders bewust voor onze school kiezen

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Islamitische vormingslessen worden op verzoek van de ouders en MR in de Verlengde Schooldag gegeven. Deze lessen zijn facultatief.

De 45 minuten levensbeschouwing kunnen hierdoor worden toegevoegd aan de vakgebieden geestelijke stromingen en Burgerschap (keuze leerkracht)

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen toelichting

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij bieden ondersteuning op het gebied van:

  • cognitieve ontwikkeling
  • gedragsproblematiek
  • dyslexie ( d.m.v. Kurzweil)
  • sociaal-emotionele ontwikkeling (Kanjertraining)
  • logopedie ( logopedist komt op school)

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven