Openbare Basisschool de Dolfijn (wijk Kort Ambacht)

Perkstraat 55 3333 VE Zwijndrecht

  • De kinderen kunnen op vrijwillige basis en gratis deelnemen aan sport-, kunst- en cultuuractiviteiten.
  • Beide kind centra zijn gecertifeerd w.b. School op Seef. Dit houdt in dat er op school effectief verkeersonderwijs wordt gegeven.
  • Beide kind centra zijn gecertifeerd w.b. Gezonde School. D.h.i. dat wij ouders/kinderen adviseren w.b. gezonde voeding en drinken en bewegen

Het team

Toelichting van de school

De teams van de beide Kindcentra bestaan uit kwalitatief goede enthousiaste startende leerkrachten en kwalitatief goede enthousiaste ervaren leerkrachten. Deze mix zorgt voor de juiste dynamiek om in ontwikkeling te blijven, vandaar dat wij binnen de regio bekend staan als een zeer goede innovatieve school.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ziekte wordt telefonisch gemeld bij de locatiemanager of de directeur voor 07.15 uur. Verlof loopt alleen via de directeur. Bij ziekteverzuim wordt door de locatiemanager ons verzuimprogramma de leerkracht ziekgemeld en indien mogelijk een vervanger aangesteld. Mocht deze niet voorhanden zijn dan worden de leerlingen verdeeld over andere groepen. Indien dit echt niet meer mogelijk is zullen eerst de 4-jarigen ( in overleg met de ouders) 1 dag naar huis gaan (later evt. ook andere groepen) en zal die leerkracht ingezet worden in die betreffende groepen. Bij verlof geldt het zelfde principe. Indien een ambulant iemand geen afspraken heeft, zal deze vanzelfsprekend ook ingezet kunnen worden. Mocht een groep naar huis moeten, dan informeren we ouders op tijd via Parro en er zal altijd opvang zijn voor kinderen van ouders die in de problemen zouden kunnen komen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

 Binnen de groepen wordt gepersonaliseerd onderwijs aangeboden op de onderwijsbehoeften van kinderen. Kinderen werken soms zelfstandig, maar zij moeten ook vaak samenwerken. (executieve vaardigheden). Alle leerkrachten zijn volledig bevoegd en zeer bekwaam. Wij hebben ook bevoegde leerkrachten die met sommige leerlingen aan arrangementen werken buiten de groep. Die kinderen krijgen dan de leerstof zeer visueel aangeboden met concrete materialen.

De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hebben 1x per week handvaardigheid volgens de leerlijn "Laat maar zien" en 2 x per week gymnastiek (van een vakdocent).

Wij anticiperen op de veranderingen die in de maatschappij plaatsvinden en bereiden de kinderen zo goed mogelijk voor op het voortgezet onderwijs en de maatschappij. Doordat wij een innovatieve school zijn die goed onderwijs belangrijk vindt, zien wij dat ouders bewust voor onze school kiezen

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Vormingslessen worden op verzoek van de ouders en MR in de Verlengde Schooldag gegeven. Deze lessen zijn facultatief.

De 45 minuten levensbeschouwing kunnen hierdoor worden toegevoegd aan de vakgebieden geestelijke stromingen en Burgerschap (keuze leerkracht)

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij bieden ondersteuning op het gebied van:

  • cognitieve ontwikkeling
  • gedragsproblematiek
  • dyslexie
  • sociaal-emotionele ontwikkeling (Kwink)
  • logopedie en leesarrangementen ( logopedist komt hiervoor op school)

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij hebben voldoende financiën om personeel aan te stellen die middels arrangementen de kinderen optimaal aandacht en ondersteuning kunnen bieden. Wij hopen echter dat er de komende jaren voldoende goed gekwalificeerd personeel op de markt komt.

Daarnaast proberen wij extra ruimtes binnen onze gebouwen te realiseren, zodat kinderen in een afgezonderde ruimte de ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. (soms sociaal-emotioneel, maar zeker ook cognitief)

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kleuters die zonder PSG achtergronden zonder de Nederlandse taal te beheersen binnenkomen, leren bij  ons in een relatief korte tijd de Nederlandse taal en gedragsregel van de groep/ school. Al blijft het zonde dat zo'n kind al meteen met een achterstand start vanzelfsprekend. Komen kinderen in groep 2 de school binnen, dan zullen ze 1 jaar in groep 2 blijven om spelenderwijs maar wel met structuur de Nederlandse taal te leren en stromen dan eventueel door naar de Wereldklas ( Schakelklas NT2).

Mochten er kinderen aangemeld worden zonder PSG achtergrond en dus zonder relevante gegevens, dan zullen wij binnen 6 weken beslissen of we de ondersteuning aan deze leerlingen wel of niet kunnen bieden. Mocht dit door wat voor reden ook niet het geval zijn, dan zullen we op zoek gaan naar een passende plek voor deze leerlingen. Voor kinderen die vanuit de Peuterspeelgroep komen en/of een andere basisschool zullen wij altijd eerst de (onderwijskundige) gegevens opvragen, voordat we tot plaatsing overgaan.(ook 6 weken de tijd hiervoor)

Terug naar boven