Openbare Basisschool de Dolfijn (wijk Kort Ambacht)

Perkstraat 55 3333 VE Zwijndrecht

  • Wij hanteren op de Dolfijn een continurooster ( iedere dag 8.30 tot 14.00 uur )
  • Door laptops effectief te gebruiken (Microsoft apps enSnappet) kunnen de leerkrachten de kinderen op maat onderwijs en ondersteuning bieden.
  • De kinderen ontdekken hun talenten ook tijdens de Brede School/ BSO. Deze locatie maakt deel uit van de Brede School Kort-Ambacht
  • Techniek wordt ook gegeven de peuters t/m groep 8. Ook leren de kinderen ook programmeren ( en werken met 3D printer)

Contactgegevens

Openbare Basisschool de Dolfijn (wijk Kort Ambacht)

Perkstraat 55
3333 VE Zwijndrecht

Telefoon:
07861289851
Schoolwebsite:
www.obsdedolfijn.nl
E-mailadres:
mike.mastwijk@ozhw.nl

Volg deze school

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Stg Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO

Aantal scholen:
23
Aantal leerlingen:
9160
Website schoolbestuur:
www.ozhw.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

Terug naar boven