Openbare Basisschool de Dolfijn (wijk Kort Ambacht)

Perkstraat 55 3333 VE Zwijndrecht

 • De kinderen kunnen op vrijwillige basis en gratis deelnemen aan sport-, kunst- en cultuuractiviteiten.
 • Beide kind centra zijn gecertifeerd w.b. School op Seef. Dit houdt in dat er op school effectief verkeersonderwijs wordt gegeven.
 • Beide kind centra zijn gecertifeerd w.b. Gezonde School. D.h.i. dat wij ouders/kinderen adviseren w.b. gezonde voeding en drinken en bewegen

In het kort

Toelichting van de school

Wat leuk dat u ons SchoolVenster bezoekt!

De Dolfijn is de innovatieve basisschool die deel uit maakt van het Kind Centrum "Hart van Meerdervoort". In het kindcentrum ontwikkelen kinderen zich in 1 doorgaande lijn van 2 t/m 13 jaar. Het is een school met een grote diversiteit w.b.: talent, niveau, nationaliteit, godsdienst en cultuur. Wij maken gebruik van deze diversiteit bij de inrichting van ons onderwijs. Sinds 1 september 2019 is de Dolfijn een gecertificeerd Microsoft Showcase School. In december 2021 kregen wij voor voor zowel kwaliteitscultuur, als kwaliteitszorg een "GOED" van de inspectie van het onderwijs.

 • Wij gaan uit van de onderwijsbehoefte van kinderen en waarderen en ontwikkelen het talent van ieder kind.
 • Wij maken ook deel uit van de Brede School in Kort-Ambacht.
 • Wij leren kinderen "executieve vaardigheden" zoals onderzoekend leren, samenwerking, presenteren enz. ook de student voice is voor ons heel belangrijk.
 • Koken en techniek worden geïntegreerd in het lesprogramma
 • Vanaf groep 7 geven wij Engelse les, zodat kinderen met voldoende Engelse kennis en vaardigheden de school verlaten na groep 8
 • Wij betrekken ouders waar mogelijk bij het onderwijsleerproces (ouderbetrokkenheid) en hanteren als communicatie platform "Parro", Teams en de ouderkamer

Mocht u vragen hebben of gewoon nieuwsgierig zijn naar onze school, dan kunt u altijd even langs komen of bellen.(078-6128951 of 0623257148)

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Kind Centrum
 • Microsoft Showcase School
 • Brede School Kort-Ambacht
 • Diversiteit: talent,cultuur ed
 • Ondersteuning aan kind /ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Tot nu toe zien we dat er veel nieuwe aanmeldingen zijn voor met name groep 1. Dit is vanzelfsprekend zeer positief zeker gezien de vergrijsde wijken waarin de Kind centra staan. Wij verwachten, ondanks het vertrek van 2 groepen 8 toch een groei van het leerlingenaantal. Het komend jaar zitten we in een overgangsfase qua groepsgrootte in de bovenbouw. De leerlingenaantallen in de bovenbouw zullen nog 1 jaar zorgen voor gecombineerde groepen. Wij kiezen hiervoor, omdat we dan de kwaliteit van het onderwijs het best kunnen waarborgen. De jaren na 2023-2024 zullen er weer volle groepen zitten in de bovenbouw de komende jaren. Onze goede resultaten en de uitdagende invulling van het curriculum zullen ouders moeten doen beslissen naar de Dolfijn te komen. Gelukkig kunnen we bouwen op dit kwalitatief geweldige onderwijs en een goede naam. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
212
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij nemen jaarlijks een LTP (leerlingentevredenheidspeiling) af in de groepen 6,7 en 8. Hierin is een groot deel van de vragen geënt op sociale veiligheid.

Een in de 2 jaar nemen we een leerkrachtentevredenheidspeiling af en een oudertevredenheidspeiling. Op deze wijze krijgen we vanuit verschillende geledingen input over sociale veiligheid.

Terug naar boven