Openbare Basisschool de Dolfijn (wijk Kort Ambacht)

Perkstraat 55 3333 VE Zwijndrecht

 • Wij hanteren op de Dolfijn een continurooster ( iedere dag 8.30 tot 14.00 uur )
 • Door laptops effectief te gebruiken (Microsoft apps enSnappet) kunnen de leerkrachten de kinderen op maat onderwijs en ondersteuning bieden.
 • De kinderen ontdekken hun talenten ook tijdens de Brede School/ BSO. Deze locatie maakt deel uit van de Brede School Kort-Ambacht
 • Techniek wordt ook gegeven de peuters t/m groep 8. Ook leren de kinderen ook programmeren ( en werken met 3D printer)

In het kort

Toelichting van de school

Wat leuk dat u ons SchoolVenster bezoekt!

De Dolfijn is de innovatieve school die deel uit maakt van het Integraal Kind Centrum "Hart van Meerdervoort". Het gebouw van De Dolfijn is vrij nieuw (in 2016 gebouwd). Het is een school met een grote diversiteit w.b.: talent, niveau, nationaliteit, godsdienst en cultuur. Wij maken gebruik van deze diversiteit bij de inrichting van ons onderwijs. Sinds 1 september 2019 is de Dolfijn een gecertificeerd Microsoft Showcase School (hiervan zijn er maar 10 in Nederland). In december kregen wij voor voor zowel kwaliteitscultuur, als kwaliteitszorg een GOED van de inspectie van het onderwijs.

 • Wij gaan uit van de onderwijsbehoefte van kinderen en waarderen en ontwikkelen het talent van ieder kind.
 • Wij maken ook deel uit van de Brede School in Kort-Ambacht.
 • Wij leren kinderen "21e eeuwse vaardigheden" zoals onderzoekend leren, samenwerking, presenteren enz.
 • Koken is ook geïntegreerd in het lesprogramma
 • Vanaf groep 5 geven wij Engelse les, zodat kinderen met voldoende Engelse kennis en vaardigheden de school verlaten na groep 8
 • Wij betrekken ouders waar mogelijk bij het onderwijsleerproces (ouderbetrokkenheid) en hanteren als communicatie platform "Parro" en Teams

Mocht u vragen hebben of gewoon nieuwsgierig zijn naar onze school, dan kunt u altijd even langs komen of bellen.(078-6128951 of 0623257148)

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Kind Centrum
 • Microsoft Showcase School
 • Brede School Kort-Ambacht
 • Diversiteit: talent,cultuur ed
 • Ondersteuning aan kind /ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door een renovatie van de wijk Kort-Ambacht zullen er huizen verdwijnen in de nabijheid van de school.

Dit zorgt voor gedwongen verhuizing en voorlopig geen nieuwe aanwas. Tevens zal er een grote renovatie plaatsvinden van het gebouw in de wijk Noord. Wij zullen dus zeker 1 jaar in portocabins moeten werken aan de rand van het schoolplein. Wij verwachten dat dit ook invloed kan hebben op het aantal nieuwe aanmeldingen. Door het bovenstaande hopen we dat de Dolfijn een niet al te grote daling van het leerlingenaantal zal ondervinden.

Na dit alles hopen we dat de groei van de afgelopen jaren weer door zal zetten.

Weergave

Leerlingen
192
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven