Christelijk IKC De Notenbalk

Bazuinstraat 26 3335 DD Zwijndrecht

  • Schoolfoto van Christelijk IKC De Notenbalk
  • Schoolfoto van Christelijk IKC De Notenbalk
  • Schoolfoto van Christelijk IKC De Notenbalk
  • Schoolfoto van Christelijk IKC De Notenbalk

In het kort

Toelichting van de school

'Niemand is zoals jij!’

In dit SchoolVenster vindt u cijfermatige informatie van De Notenbalk en die van de Margrietschool. Wij geven zelf een toelichting. Helaas is het voor DUO niet mogelijk gegevens gescheiden aan te bieden, omdat de scholen onder hetzelfde BRIN geregistreerd staan. Er zijn andere factoren die ook de kwaliteit van ons onderwijs bepalen. Via onze website en schoolgids, maar zeker ook in een persoonlijk gesprek op school vertellen wij u graag hoe wij ons onderwijs vormgeven en waarom.

Anneke van de Pol
Directeur kindcentra onderwijs De Notenbalk en de De Rank

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
121
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven