Christelijk IKC Juliana

Juliana van Stolbergstr 30 3331 BJ Zwijndrecht

Schoolfoto van Christelijk IKC Juliana

In het kort

Toelichting van de school

Christelijk Kindcentrum Juliana is één van de kindcentra van PIT kinderopvang & onderwijs en biedt kinderen in iedere fase van hun leven en op hun eigen niveau de juiste bagage voor een kansrijke toekomst. Hierbij is bijzondere aandacht voor het unieke van ieder kind, de zorg voor elkaar en samenwerking in een omgeving van saamhorigheid. Christelijk Kindcentrum Juliana is een gemiddeld groot KC, die op dit moment uit negen groepen onderwijs en 2 peuterspeelgroepen met ongeveer 235 leerlingen in totaal bestaat. Het grote voordeel hiervan is dat vrijwel alle kinderen, ouders en teamleden elkaar kennen, wat bijdraagt aan een veilig kindcentrum.

Op deze site van Scholen op de kaart vindt u cijfermatige informatie over ons kindcentrum. Daar waar nodig worden worden de cijfers toegelicht. Er zijn echter meerdere factoren die ook de kwaliteit van ons onderwijs bepalen. Via onze website en informatiegids, maar zeker ook in een persoonlijk gesprek op school vertellen wij u graag hoe wij ons onderwijs vormgeven en waarom. Kijkt u daarom op onze site www.julianaschool-zwijndrecht.nl of maakt u direct een afspraak! 

Met vriendelijke groet,

Niels Verbaas - Directeur Christelijk kindcentrum Juliana

Onderdeel van PIT kinderopvang & onderwijs (www.pit-ko.nl)

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
215
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven