Christelijk kindcentrum De Bron

Uilenvliet 41 3333 BS Zwijndrecht

Schoolfoto van Christelijk kindcentrum De Bron

In het kort

Toelichting van de school

'Vanuit de bron je talenten ontwikkelen’

In dit SchoolVenster vindt u cijfermatige informatie van onze school, afkomstig van het Ministerie van Onderwijs en de Inspectie. Wij geven zelf een toelichting.
Bij het maken van een schoolkeuze spelen naast deze cijfers nog andere factoren een rol, die ook de kwaliteit van ons onderwijs bepalen. Via onze website en informatiegids, maar zeker ook in een persoonlijk gesprek op school kunnen wij u meer laten zien. Wij vertellen u graag hoe wij ons onderwijs vormgeven en waarom en beantwoorden graag eventuele vragen.

Met vriendelijke groet,
Albert Walrave
directeur kindcentrum De Bron

Onderdeel van PIT kinderopvang & onderwijs (www.pit-ko.nl)

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
203
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven