Ds. Abraham Hellenbroekschool

Swanendrift 78 3332 RN Zwijndrecht

  • Schoolfoto van Ds. Abraham Hellenbroekschool
  • Schoolfoto van Ds. Abraham Hellenbroekschool
  • Schoolfoto van Ds. Abraham Hellenbroekschool
  • Schoolfoto van Ds. Abraham Hellenbroekschool
  • Schoolfoto van Ds. Abraham Hellenbroekschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van onze school!

Dit SchoolVenster biedt u informatie over en inzicht in de resultaten van onze Ds. Abraham Hellenbroekschool. Onze school is de enige school die uitgaat van de VCORG. De gegevens die u in dit venster kunt vinden, zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en onze school zelf. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en de feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over heel wat zaken van onze school. Heeft u vragen over de gegevens van deze website, over onze school of over andere zaken, neem dan gerust contact op!

Vriendelijke groeten van het team van onze school.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
183
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor wat betreft de buitenschoolse opvang werken we samen met BSO De Benjamin. Zie voor meer informatie onze schoolgids of Reformatorische Peuterspeelzaal – De Benjamin (debenjaminzwijndrecht.nl).

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven