School voor Speciaal Basisonderwijs De Steenen Kamer

Stenenkamer 34 3332 KP Zwijndrecht

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Steenen Kamer

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van De Steenen Kamer. Een school voor speciaal basisonderwijs in Zwijndrecht. De informatie die u hier vindt is afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en van ons als school zelf. Wanneer u een toelichting wilt over de cijfers en feiten dan kunt u altijd contact opnemen met onze school. 

De naam van de school dateert uit het jaar 1570. Toen stond aan de buitenkant van de rivierdijk (de huidige wijk Walburg) herberg ‘De Steenen Kamer’. In deze herberg was iedereen welkom, ditzelfde geldt voor onze school.Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Vertrouwen
  • Betekenisvol
  • Structuur
  • Expertise

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
156
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het veiligheidsplan van De Steenen Kamer wordt aangepast. Wanneer het plan vastgesteld is, zal het worden gepresenteerd op deze site. 

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

De school werkt samen met vele partners. Zowel op het gebied van onderwijs als zorg. Er is o.a. contact met verwijzende basisscholen, het samenwerkingsverband 'Drechtsteden' en scholen voor Voortgezet (Speciaal) Onderwijs. Bij de ketenpartners in de zorg kunt u o.a. denken aan het CJG/ jeugdteam, schoolmaatschappelijk werk, Boba etc.

Op school wordt begeleiding geboden door de volgende externe partners:

Logopedie: logopediepraktijk punt

Fysiotherapie: fysiotherapie Lus

SOJ: Boba 

Terug naar boven