School voor Speciaal Basisonderwijs De Steenen Kamer

Stenenkamer 34 3332 KP Zwijndrecht

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Steenen Kamer

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van De Steenen Kamer. Hier vindt u resultaten die u inzicht geven over de schoolprestaties. De informatie is afkomstig van DUO en de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Structuur
  • Expertise
  • Veiligheid
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
164
Landelijk gemiddelde
129

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

Het veiligheidsplan van De Steenen Kamer wordt aangepast. Wanneer het plan vastgesteld is, zal het worden gepresenteerd op deze site. 

Samenwerkingspartners Toelichting

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven