OBS Aremberg

Julianastraat 2 8064 CD Zwartsluis

  • Schoolfoto van OBS Aremberg
  • Schoolfoto van OBS Aremberg
  • Schoolfoto van OBS Aremberg
  • Schoolfoto van OBS Aremberg
  • Schoolfoto van OBS Aremberg

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Op de Aremberg is in juni 2022 een vragenlijst sociale veiligheid afgenomen bij de leerlingen. Het gemiddelde eindcijfer is heel positief. Enkele reacties in het onderzoek betroffen een bijzondere casuïstiek waar we niet nader op in kunnen gaan. Leerlingen voelen zich overal het algemeen op school veilig en ervaren dat er zeer weinig wordt gepest. We hebben als team duidelijke afspraken gemaakt over gewenst gedrag en omgang met elkaar.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Op de Aremberg is in juni 2021 een vragenlijst sociale veiligheid afgenomen. Op alle onderdelen scoort de Aremberg zeer positief en veelal ook boven het landelijke gemiddelde. Ouders zijn zeer te spreken over het gevoel van welbevinden en veiligheid in de klas en de bereikbaarheid en toegankelijkheid van leerkrachten. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven