OBS Aremberg

Julianastraat 2 8064 CD Zwartsluis

  • Schoolfoto van OBS Aremberg
  • Schoolfoto van OBS Aremberg
  • Schoolfoto van OBS Aremberg
  • Schoolfoto van OBS Aremberg
  • Schoolfoto van OBS Aremberg

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn een school zijn voor het kind waar hij/zij kan spelen en leren en waarin het op allerlei manieren de mogelijkheid heeft de wereld te verkennen. We geven les op de EDI-manier (Expliciete Directe Instructie). We proberen een onderwijsleersituatie te scheppen die rekening houdt met het ontwikkelen van verstandelijke, sociaal-emotionele, motorische en creatieve vaardigheden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Expliciete Directie Instructie
  • Veiligheid
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Respect
  • Uitdaging

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen komen voornamelijk uit Zwartsluis. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
126
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Leerplicht

Alle kinderen vanaf 5 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn, maar zij vallen dan nog niet onder de leerplicht. De leerplicht begint op de 1e dag van de nieuwe maand nadat het kind 5 is geworden. Voor belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een begrafenis of huwelijk kunt u vrij vragen. Dit gebeurt via het verlof aanvraagformulier, deze ligt bij de directeur/ te downloaden via de website. Het formulier dient 8 weken voor aanvraag verlofdatum bij de directie binnen te zijn. Binnen uiterlijk 6 weken ontvangt u reactie. De schooldirecteur geeft u toestemming als u voor maximaal 10 schooldagen per schooljaar vrij vraagt. Als u voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar vrij vraagt, moet de leerplichtambtenaar toestemming geven. U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de Leerplichtwet en bent u strafbaar. Uitzonderingen zijn de seizoensgebonden beroepen, bijvoorbeeld de agrarische sector. Wanneer dit van toepassing is, kunt u 1 keer per schooljaar een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties. De directeur kan u om verklaring vragen waaruit blijkt dat u niet tijdens de reguliere schoolvakanties op vakantie kunt gaan wanneer dit leidt tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s door uw afwezigheid.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De veiligheid van onze leerlingen, medewerkers en ouders/verzorgers vinden wij erg belangrijk. Ons veiligheidsbeleid hebben wij omschreven in meerdere documenten die u op deze pagina terug kunt vinden.

Terug naar boven