Openbare Basisschool 't Swarte Meer

De Blokken 22 7894 CL Zwartemeer

Schoolfoto van Openbare Basisschool 't Swarte Meer

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

In schooljaar 2018-2019 zaten onze eindopbrengsten (535) boven de door de inspectie gestelde ondergrens (532,1).

Door Covid-19 is er geen eindtoets afgenomen in het schooljaar 2019-2020. Vanuit het model onderwijsresultaten presteren wij boven de gestelde norm.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Wij analyseren onze opbrengsten na elke Cito afname (M-toetsen en E-toetsen). Wij monitoren de opbrengsten op grond van inspectienorm, Cito-norm en schoolnorm. Gedurende de tussenliggende periode monitoren wij de voortgang van de leerlingen.

Naar aanleiding van de gemaakte analyse plannen de leerkracht m.b.v. groeps- en blokplannen de leerinhoud van de komende periode waarbij er wordt uitgegaan van de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Deze planning voor de langere termijn wordt gebruikt om het dagelijkse programma doelgericht en passend te maken voor de leerlingen in de groep.

De opbrengsten t.a.v. de sociaal emotionele ontwikkeling monitoren wij met SCOL. Signalen die voortkomen uit deze monitoring worden omgezet in een actieplan, waarbij er aandacht is voor de vaardigheden die de leerlingen nodig hebben. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven