Openbare Basisschool 't Swarte Meer

De Blokken 22 7894 CL Zwartemeer

Schoolfoto van Openbare Basisschool 't Swarte Meer

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Opbrengst- & resultaatgericht
  • Talentontwikkeling
  • Veilig en kleinschalig
  • Ontdekken en onderzoeken
  • Wereldtijd

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
66
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

AVG

Voor de richtlijnen omtrent de privacy verwijzen wij u naar het document "Tekstprivacyschoolgids.pdf" in de bijlage.

Sedna

Stichting Welzijnsgroep Sedna zorgt voor een beschikbare vertrouwenspersoon:

Sedna

Hooggoorns 11

7812 AP Emmen

(0591) 680800

info@sednaemmen.nl

Sponsoring

Scholen krijgen steeds vaker te maken met bedrijven die hen willen sponsoren. Binnen de schoolmuren bevindt zich immers een mooie doelgroep (leerkrachten en leerlingen - en via de leerlingen hun ouders/verzorgers) voor allerlei commerciële activiteiten. Sponsoring kan een uitkomst bieden voor het te kunnen betalen van extraatjes voor de leerlingen maar er zijn ook risico's aan verbonden. De leerlingen zijn immers een kwetsbare, eenvoudig te beïnvloeden groep.

Op onze school is afgesproken dat er gebruik gemaakt kan worden van sponsoring mits dit voldoet aan de uitgangspunten van de afspraken die gemaakt zijn tussen alle landelijke organisaties van besturen, personeel, ouders en leerlingen.

Deze uitgangspunten zijn:

- de sponsoring moet passen binnen de doelstelling van de school 

- de sponsoring mag de objectiviteit van de school niet in gevaar brengen

- de school moet ook zonder sponsormiddelen onderwijs kunnen blijven geven

Daarnaast behoudt de school zich het recht om vanwege schoolspecifieke redenen sponsoring te weigeren. In geval van twijfel besluit de locatiedirecteur of sponsoring wel of niet geaccepteerd wordt.  

Terug naar boven