Katholiek/christelijke basisschool De Banier

De Blokken 16 7894 CL Zwartemeer

Schoolfoto van Katholiek/christelijke basisschool De Banier

In het kort

Toelichting van de school

De Banier is een Katholiek/Christelijke basisschool gelegen in het dorp Zwartemeer. De school is gehuisvest in een prachtig ruim pand met een speelterrein van 2000 m2. Per 1 februari 2022 telt de school 131 leerlingen en is daarmee de grootste school in het dorp. De kinderen zijn verdeeld over 6 klassen waarvan 4 combinatiegroepen en 2 jaargroepen. Op de Banier werkt een enthousiast team dat zich betrokken voelt bij de school en het dorp. De Banier is een Vreedzame School en staat voor een sterk pedagogisch klimaat waarin het welbevinden van kinderen voorop staat. Wij zijn een innoverende school waarbij gepersonaliseerd leren een prominente rol heeft. Om het leren gepersonaliseerd te maken is er nauw contact tussen ouders/verzorgers, leerkrachten en het kind. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Autonomie
  • Ontwikkeling
  • Verbinding
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De verwachting is dat het leerlingenaantal de komende jaren zal tussen de 110 en 130 zal zijn
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
118
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven