Communityschool de Kameleon

Kinheim 8 1161 AP Zwanenburg

  • Al vanaf groep 2 werken we aan de ICT-vaardigheden. We zetten Ipads in voor de groepen 1 en 2 en daarboven werken we met Chromebooks.
  • Alle vakken naast de basisvakken worden aangeboden in atelierlessen waarbij we werken volgens de Noordwijkse methode.
  • Wanneer het even kan betrekken we onze buitenruimte bij de les.
  • We leren onze kinderen om goed te zorgen voor jezelf en alles om je heen!
  • Door zaakvakken op een bijvoorbeeld creatieve manier te verwerken, onthouden leerlingen beter wat er is geleerd.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Op onze school werken wij met de Kanjertraining. Deze methode maakt gebruik van het sociaal leerlingvolgsysteem Kanvas.

Binnen Kanvas wordt ook de sociale veiligheid gemeten. Dit jaar kiezen we ervoor om ook de enquete van Vensters af te nemen, omdat de locatie Kinheim pas in januari is gestart met de Kanjertraining. Op deze manier voldoen wij aan de wettelijke eisen.

Op de Kameleon is een oudertevredenheidspeiling afgenomen in het schooljaar 2020-2021. Het minimum aantal respondenten is niet behaald, waardoor de gegevens niet gebruikt kunnen worden.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,2

Terug naar boven