Communityschool De Kameleon

Kinheim 4 en 6 1161 AP Zwanenburg

  • Al vanaf groep 2 werken we aan de ICT-vaardigheden. We zetten Ipads in voor de groepen 1 en 2 en daarboven werken we met Chromebooks.
  • Alle vakken naast de basisvakken worden aangeboden in atelierlessen waarbij we werken volgens de Noordwijkse methode.
  • Wanneer het even kan betrekken we onze buitenruimte bij de les.
  • We leren onze kinderen om goed te zorgen voor jezelf, de mensen om je heen en de omgeving.
  • Door zaakvakken op een bijvoorbeeld creatieve manier te verwerken, onthouden leerlingen beter wat er is geleerd.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Op onze school werken wij met de Kanjertraining. Deze methode maakt gebruik van het sociaal leerlingvolgsysteem Kanvas.

Binnen Kanvas wordt ook de sociale veiligheid gemeten. Dit jaar kiezen we ervoor om ook de enquête van Vensters af te nemen, omdat de locatie Kinheim pas in januari is gestart met de Kanjertraining. Op deze manier voldoen wij aan de wettelijke eisen.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Op de Kameleon is een oudertevredenheidsenquête afgenomen in het schooljaar 2022-2023. Het minimum aantal respondenten is 112 en dit is net behaald (130 respondenten). De gegevens voldoen hierdoor aan de minimaal eisen van betrouwbaarheid.

Tevredenheid
6,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven