Communityschool De Kameleon

Kinheim 4 en 6 1161 AP Zwanenburg

 • Al vanaf groep 2 werken we aan de ICT-vaardigheden. We zetten Ipads in voor de groepen 1 en 2 en daarboven werken we met Chromebooks.
 • Alle vakken naast de basisvakken worden aangeboden in atelierlessen waarbij we werken volgens de Noordwijkse methode.
 • Wanneer het even kan betrekken we onze buitenruimte bij de les.
 • We leren onze kinderen om goed te zorgen voor jezelf, de mensen om je heen en de omgeving.
 • Door zaakvakken op een bijvoorbeeld creatieve manier te verwerken, onthouden leerlingen beter wat er is geleerd.

In het kort

Toelichting van de school

Je bevindt je op de openingspagina van Community School de Kameleon, http://www.dekameleon.nl.

Wij zijn trots op onze school en geven graag informatie over de visie/missie en het reilen en zeilen op onze school. We komen tegemoet aan de onderwijsbehoeften van de kinderen door:

 • Toekomstgericht en modern onderwijs te bieden, uitgaande van het leggen van breinverbindingen bij kinderen.
 • Warmte en veiligheid binnen duidelijk kaders van de Kanjertraining.
 • Een duidelijke verbinding met de omgeving.

Namens het hele team wensen je veel leesplezier!

Vriendelijke groet,

Wendy Veldhuizen

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Noordwijkse methode
 • Eigentijds en uitdagend
 • Communityschool, wijkverbonden
 • Gezonde school
 • Kanjerschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
291
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op onze site www.dekameleon.nl  en op de site van onze stichting www.jl.nu vindt u alle relevante protocollen .

Terug naar boven