Christelijke Basisschool Oranje Nassau

Buitendorpstraat 1 2471 AW Zwammerdam

  • Leren zichtbaar maken
  • Leren zichtbaar maken
  • LZM
  • LZM
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Oranje Nassau

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op de pagina van excellente basisschool Oranje Nassau in Zwammerdam.
De Oranje Nassau wordt momenteel bezocht door ongeveer 115 leerlingen, verdeeld over 3 leerpleinen. Het schoolprofiel is wetenschap en technologie in combinatie met Leren Zichtbaar Maken. We streven ernaar bij kinderen een onderzoekende houding te ontwikkelen, waarbij eigen talenten ontdekt en ontwikkeld worden.

Sinds januari 2017 heeft onze school het predicaat ‘Excellente School Primair onderwijs’ gekregen. Dit is toegekend door de Inspectie van Onderwijs. Het predicaat is toegekend vanwege ons profiel  ‘Wetenschap en Technologie’. We zijn een basisschool waar nieuwsgierigheid en onderzoekend gedrag wordt gekoesterd, gestimuleerd én onderzocht.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ieder kind is uniek/portfolio
  • Leren van en met elkaar
  • Respect en veiligheid
  • Leren zichtbaar maken
  • Wetenschap en Technologie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
107
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We willen de school een veilige plaats laten zijn voor allen die er thuis horen. Daarom geven we ook aandacht aan het parkeren rondom de school, houden we de buitendeuren zo veel mogelijk gesloten en voorzien kinderen die in groepsverband tijdens schooltijd onder verantwoordelijkheid van een teamlid over straat gaan van een geel, opvallend, veiligheidshesje.

Terug naar boven