De Zwanebloem

Noppenstraat 92 -94 2136 AK Zwaanshoek

  • © Eline van der Raad
  • @ Stefan Bruinje
  • @ Stefan Bruinje
  • @ Stefan Bruinje
  • @ Stefan Bruinje

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van groene basisschool De Zwanebloem

De school waar ieder kind tot bloei mag komen

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groen en duurzaam
  • Veilig en vertrouwd
  • Enthousiast team
  • Betrokken ouders
  • Veel speelruimte

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij hebben momenteel een leerlingenaantal van ongeveer 170 leerlingen. De aankomende jaren verwachten wij een groei in ons leerlingenaantal. Deze verwachting baseren wij op de verwachte verbouwing van de school waarbij de inrichting school nog beter aan zal sluiten op ons nieuwe onderwijs en de toename van inwoners door nieuwbouwprojecten in Zwaanshoek.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
155
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Studiedagen
Onze studiedagen zijn terug te vinden in de kalender en op Parro.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Vertrouwenspersoon Floreer:

Bernadette Hes
06-255 384 58
bernadette.hes@sopoh.nl

Terug naar boven