Rooms Katholieke Basisschool Sint Jozef

Zwaagdijk 204 1682 NP Zwaagdijk-Oost

  • Prachtige nieuwe school midden in een groene omgeving
  • St Jozef is onderdeel van Stichting Katholiek Onderwijs West Friesland

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool St. Jozef in Zwaagdijk-Oost. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken met een ieder
  • Positieve waardering
  • Maximale groei en ontwikkeling
  • Zelfvertrouwen in eigen kunnen
  • Kwaliteit van onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De St. Jozefschool is de enige basisschool in het dorp Zwaagdijk-Oost. Het aantal leerlingen is in de afgelopen jaren gedaald doordat het dorp vergrijst. Zeer recent zijn er nieuwe woningen gebouwd wat een positief effect op het leerlingenaantal zal hebben in de toekomst. Onze school telt de afgelopen jaren rond de 80 leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
79
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven