IKC De Wingerd

Sint Martinusstraat 1 1689 GN Zwaag

  • Schoolfoto van IKC De Wingerd
  • Schoolfoto van IKC De Wingerd
  • Schoolfoto van IKC De Wingerd
  • Schoolfoto van IKC De Wingerd
  • Schoolfoto van IKC De Wingerd

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij proberen altijd eerst, bij afwezigheid van de eigen leerkracht, een invalkracht in te zetten.

Wanneer dit niet lukt, zullen wij de ouders verzoeken de leerlingen thuis te houden. Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen, hebben wij als team ervoor gekozen om de groepen met gemiddeld 25 leerlingen te houden. Wanneer deze aantallen aangevuld worden met leerlingen door afwezigheid van andere leerkrachten, kunnen wij dit niet waarborgen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen onze school werken we met homogene groepen. De kleutergroepen binnen onze school zijn altijd combinatiegroepen 1/2.  Vanaf groep 3  werken we met parallelgroepen, dat wil zeggen dat we van iedere jaargroep 2 groepen hebben die nauw met elkaar samenwerken. 

De indeling voor de groepen 3 t/m 8  wordt elk jaar opnieuw gemaakt op basis van aantal, zorg en specifieke behoeften van de leerlingen.

De leerlingen van groep 1/2 krijgen bewegingsonderwijs van de eigen groepsleerkracht.

De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen 2x per week bewegingsonderwijs, gegeven door onze vakleerkracht.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven