IKC De Wingerd

Sint Martinusstraat 1 1689 GN Zwaag

  • Schoolfoto van IKC De Wingerd
  • Schoolfoto van IKC De Wingerd
  • Schoolfoto van IKC De Wingerd

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van IKC de Wingerd. Hier vind u alle relevante informatie over het IKC. 

U bent van harte welkom de school te ervaren en de sfeer te voelen tijdens een bezoek in ons gebouw.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenaarschap
  • Thematiseren
  • Samenwerken
  • Respect
  • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

IKC de Wingerd is stabiel wanneer we kijken naar het verloop van het aantal leerlingen. In alle groepen hebben wij nog ruimte om zij-instromers te verwelkomen.

Wij hebben 4 kleutergroepen en hebben altijd ruimte voor nieuwe kleuters.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
389
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven