Het Ooievaarsnest

Kalbstraat 1 1689 EB Zwaag

Schoolfoto van Het Ooievaarsnest

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van obs Het Ooievaarsnest uit Zwaag. 

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Het Ooievaarsnest. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ieder kind telt!
  • Welkom
  • Veilig
  • Betrokken
  • Modern

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De schoolgrootte ligt idealiter tussen de 100 en 150 leerlingen. In de periode dat de Bangert-Oosterpolder in aanbouw was, zijn veel kinderen uit deze wijk opgevangen op Het Ooievaarsnest en groeide de school enorm. In de afgelopen jaren is het aantal leerlingen weer teruggezakt naar normaal niveau. 

Onze school verheugt zich in een groeiende belangstelling. Ouders/verzorgers herkennen de kwaliteit en intimiteit van onze kleinere school en kiezen voor de voordelen die dit biedt voor kinderen: aandacht, zorgvuldigheid, vertrouwen, bekendheid, korte lijnen. 

In schooljaar 2021-2022 starten wij met twee kleutergroepen, omdat wij geloven in de kwaliteit van kleinschaligheid.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
101
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school heeft een gedragsprotocol gedrag waarin afspraken inzake grensoverschrijdend gedrag en pesten staan beschreven. Dit protocol is in samenspraak met de MR opgesteld en is leidend in het handelen van leerkrachten en directie.

Terug naar boven