TVH Montessorischool de Flierefluiter

Akkerwinde 57 1689 NV Zwaag

  • Ons schoolplein is groot en voorzien van veel natuur. Achter de school bevinden zich ook nog de schooltuintjes.
  • en worden wat je kan
  • We maken gebruik van Montessori materialen, reguliere methodes en moderne leermiddelen.
  • Het team bestaat uit 12 betrokken, enthousiaste, ervaren en hard werkende Montessori- leerkrachten.
  • De ontwikkeling van de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid krijgt bij ons veel aandacht. Kinderen leren zelfstandig te plannen en werken

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Iedere twee jaar nemen wij een uitgebreid kwaliteitsonderzoek af onder leerlingen (groep 5 tot en met 8), ouders en medewerkers.

Het laatste onderzoek dateert uit 2023

Tussentijds nemen wij met WMK diverse tevredenheidspeilingen rond bepaalde thema's af.


Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven