Christelijke Basisschool De Rank

De Opgang 3 1689 KZ Zwaag

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Rank

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van de CITO-eindtoets zijn de laatste twee jaar onder de inspectienorm geweest. Daarvoor vijf jaar achtereenvolgens, niet. Wij behouden het basisarrangement en de inspectie heeft vertrouwen in de school . De resultaten van de individuele kinderen passen wel bij het beeld wat de leerkrachten van de kinderen uit groep 8 hebben en zijn ook goed te begrijpen vanuit ons leerlingvolgsysteem. Ook de uitstroom van deze leerlingen naar het VO is kloppend. Er is een discussie binnen het onderwijs of de normen passend zijn of dat de eindtoets niet pas afgenomen wordt wanneer alle schooladviezen de deur uit zijn. Daar leggen wij ons niet bij neer. De eisen zijn hoog voor onze groep leerlingen,onderzoek heeft aangetoond dat wij goed onderwijs geven. Daarom hebben zijn wij druk bezig om ons onderwijs nog beter te maken. Deze ontwikkelingen zijn prima in onze ogen. De ouders en de leerlingen,zeker uit de groep 8, zijn tevreden over de resultaten. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven