Christelijke Basisschool De Rank

De Opgang 3 1689 KZ Zwaag

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Rank

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van CBS De Rank. Hier vind u alle relevante informatie over onze school. U bent van harte welkom de school te ervaren en de sfeer te voelen tijdens een bezoek in ons gebouw.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Geluk van de kinderen centraal
  • De sfeer op school is goed
  • Goed onderwijs voor ieder kind
  • Identiteit is belangrijk
  • Je wordt bij ons gezien

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De kinderen van onze school vormen een dwars-doorsnede van de wijk. We werken met kleine groepen. We proberen de groepen zorgvuldig in te delen, zodat we de kinderen zo optimaal mogelijk kunnen begeleiden. We kijken daarbij naar een goede verdeling binnen de mogelijkheden van de school. Daarbij is het belangrijk dat we de continuïteit in de ontwikkeling van onze leerlingen waarborgen. We proberen grote veranderingen te vermijden, maar dat is niet altijd mogelijk.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
262
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven