Christelijke Basisschool De Rank

De Opgang 3 1689 KZ Zwaag

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Rank

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

CBS de Rank kent een lichte stijging van het aantal leerlingen met een piek in 2013 van 328 lln.(1-10-2013). De mensen in de wijk lijken wat langer in hun huis te blijven wonen,er zijn jongere gezinnen voor oudere gezinnen teruggekomen en een aantal oud-leerlingen zien wij hun kinderen aanmelden bij onze school. Ook zijn er verschillende kinderen van andere scholen of het buitenland,ingestroomd ( 'zij-instromers ' ) en via wat kleine nieuwbouwprojecten kunnen wij inmiddels ook wat leerlingen verwelkomen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
275
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Het schoolrooster kenmerkt zich door een ochtend- en een middagdeel. De woensdagmiddag is vrij en voor de groepen 1 t/m 4 geldt dat zij ook de vrijdagmiddag niet naar school hoeven. Tussen de dagdelen door is er ongeveer één uur pauze. Wij denken dat het goed is dat de kinderen wat ruimer de tijd krijgen om tussendoor goed te ontspannen,lekker te eten en wat uit te waaien. Vanuit onze ervaringen, en ook onderzoek,lijkt het ons een goede keuze voor onze kinderen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven