Openbare basisschool KlimOp

Akkerwinde 74. Hoofdingang tegenover Hondsdraf 95 1689 NW Zwaag

  • Schoolfoto van Openbare basisschool KlimOp
  • Schoolfoto van Openbare basisschool KlimOp
  • Schoolfoto van Openbare basisschool KlimOp
  • Schoolfoto van Openbare basisschool KlimOp
  • Schoolfoto van Openbare basisschool KlimOp

In het kort

Toelichting van de school

Op ons Kindcentrum is er aandacht voor elkaar. Brede persoonsontwikkeling vinden wij belangrijk. Naast lezen, taal en rekenen, leren onze kinderen ook samenwerken, vriendschappen sluiten en voor zichzelf opkomen. Onderwijs en opvang zijn gevestigd in één pand en naadloos op elkaar afgestemd.

Wij geloven dat alle leerlingen recht hebben op toegang tot het beste onderwijs. Ons onderwijsprogramma zorgt ervoor dat leerlingen voldoende kennis hebben van de wereld om hen heen. Deze kennis hebben ze nodig voor succes in de toekomst. Ons onderwijs is zeer gestructureerd en duidelijk

Onze leerkrachten kijken goed naar wat ieder kind nodig heeft. In een veilige en uitdagende leeromgeving, stimuleren wij de groei van elk kind. 

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van ons Kindcentrum en geeft u informatie over de opvang en onderwijs op KlimOp. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en van ons zelf. Dit SchoolVenster biedt u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Op onze website vindt u nog veel meer informatie en foto's van ons Kindcentrum.

Team KlimOp

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kindcentrum
  • Kennis is de toekomst
  • Hoge verwachtingen
  • Duidelijke structuur
  • Gekwalificeerde medewerkers

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerprestaties en kansen van kinderen zijn nog altijd sterk afhankelijk van de sociaaleconomische status van de familie. Dit bleek uit het rapport “De staat van het Nederlands onderwijs” (Inspectie van het Onderwijs, 2023). Verschillende onderzoeken hebben echter laten zien dat niet alleen de sociaaleconomische status van de familie van een kind een positief effect heeft op de leerprestaties maar dat ook de gemiddelde sociaaleconomische status op een school. KlimOp heeft een hoog schoolgewicht. Dit houdt in dat een zeer groot deel van de leerlingen te maken heeft met één of meerdere factoren waarvan is vastgesteld dat deze van invloed zijn op de onderwijsprestaties van leerlingen. Deze factoren hebben betrekking op de economische situatie thuis, het opleidingsniveau van de moeder, de thuistaal en de culturele achtergrond. 

Het leerlingenaantal voor de groepen 1 t/m 8 ligt rond 100 leerlingen, verdeeld over vijf groepen groepen. We zorgen er binnen deze groepsindeling voor dat ons onderwijs steeds is afgestemd op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. 

Voor de twee- en driejarigen is er een peutergroep. Wij bieden peuters activiteiten aan die hun fantasie prikkelen, taalontwikkeling stimuleren en hen op een speelse manier helpt bij het krijgen van grip op de wereld. Ons kindcentrum is aangesloten bij het initiatief "Samen van Start" dit is een intensieve samenwerking tussen, onderwijs, kinderopvang, welzijn en de bibliotheek.

KlimOp heeft ook een Kopklas. De Kopklas is de schakel tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. De Kopklas is openbaar en neemt (bij geschiktheid) leerlingen aan van alle basisscholen in Hoorn en de omgeving van Hoorn.

Voor meer informatie Talent Kopklas.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
98
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven