Openbare basisschool KlimOp

Akkerwinde 74. Hoofdingang tegenover Hondsdraf 95 1689 NW Zwaag

  • Schoolfoto van Openbare basisschool KlimOp
  • Schoolfoto van Openbare basisschool KlimOp
  • Schoolfoto van Openbare basisschool KlimOp
  • Schoolfoto van Openbare basisschool KlimOp
  • Schoolfoto van Openbare basisschool KlimOp

In het kort

Toelichting van de school

Op onze kleine school is er aandacht voor elkaar. Brede persoonsontwikkeling vinden wij belangrijk. Naast lezen, taal en rekenen, leren onze kinderen ook samenwerken, vriendschappen sluiten en voor zichzelf opkomen. Onderwijs en kinderopvang zijn gevestigd in één pand en naadloos op elkaar afgestemd.

Onze leerkrachten kijken goed naar wat ieder kind nodig heeft. In een veilige en uitdagende leeromgeving, stimuleren wij de groei van elk kind. 

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van openbare basisschool KlimOp en geeft u informatie over het onderwijs op KlimOp. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en van ons zelf. Dit SchoolVenster biedt u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Op onze website vindt u nog veel meer informatie en foto's van de school.

Team KlimOp

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kindcentrum
  • Kennis is de toekomst
  • Hoge verwachtingen
  • Duidelijke structuur
  • Gekwalificeerde medewerkers

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal voor de groepen 1 t/m 8 ligt rond 100 leerlingen, verdeeld over vier combinatie groepen. We zorgen er binnen deze groepsindeling voor dat ons onderwijs steeds is afgestemd op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. 

Voor de twee- en driejarigen is er een peuterspeelschool. Wij bieden peuters activiteiten aan die hun fantasie prikkelen, taalontwikkeling stimuleren en hen op een speelse manier helpt bij het krijgen van grip op de wereld. De beste start voor de basisschool. 

KlimOp heeft ook een Kopklas. De Kopklas is de schakel tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. De Kopklas is openbaar en neemt (bij geschiktheid) leerlingen aan van alle basisscholen in Hoorn en de omgeving van Hoorn.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
103
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven