Bijbelgetrouw KindCentrum de Bongerd (Geref. Onderw. & Chr. kinderopvang)

Bongerdspad 2 7201 NV Zutphen

  • Schoolfoto van Bijbelgetrouw KindCentrum de Bongerd (Geref. Onderw. & Chr. kinderopvang)
  • Schoolfoto van Bijbelgetrouw KindCentrum de Bongerd (Geref. Onderw. & Chr. kinderopvang)
  • Schoolfoto van Bijbelgetrouw KindCentrum de Bongerd (Geref. Onderw. & Chr. kinderopvang)
  • Schoolfoto van Bijbelgetrouw KindCentrum de Bongerd (Geref. Onderw. & Chr. kinderopvang)

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op De Bongerd  geven we kinderen bewust veel ruimte om hun talenten breed te ontwikkelen. Dat gaat veel verder dan rekenen en taal. Toch zijn rekenen en taal wel belangrijk: ze horen bij de kernvakken in het basisonderwijs. Op de Eindtoets worden de vaardigheden van de kinderen hierin getoetst. Onze leerlingen scoren daarbij zoals verwacht mag worden van onze populatie. De scores liggen bijna altijd binnen de grenzen die de Onderwijsinspectie voor ons soort scholen heeft vastgesteld.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De meeste kinderen stromen in het voortgezet onderwijs in op het niveau dat wij adviseren.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Elke vier jaar komt de Onderwijsinspectie op onze school. Zij beoordelen de kwaliteit van onderwijs. In 2014 hebben wij voor het laatst bezoek gehad van de Inspectie. Daarbij hebben we het basisarrangement gekregen: het onderwijs op De Bongerd is op orde! Natuurlijk blijven we werken aan de verbeterpunten, zodat alle kinderen optimale ontwikkelkansen krijgen.

Terug naar boven