Bijbelgetrouw KindCentrum de Bongerd (Geref. Onderw. & Chr. kinderopvang)

Bongerdspad 2 7201 NV Zutphen

  • Schoolfoto van Bijbelgetrouw KindCentrum de Bongerd (Geref. Onderw. & Chr. kinderopvang)
  • Schoolfoto van Bijbelgetrouw KindCentrum de Bongerd (Geref. Onderw. & Chr. kinderopvang)
  • Schoolfoto van Bijbelgetrouw KindCentrum de Bongerd (Geref. Onderw. & Chr. kinderopvang)
  • Schoolfoto van Bijbelgetrouw KindCentrum de Bongerd (Geref. Onderw. & Chr. kinderopvang)

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van KC De Bongerd!

De Bongerd is een plek die in het teken staat van ontwikkeling, groei en oogst. Je ziet het in de groene boomgaard die vlak achter ons kindcentrum ligt, maar ook binnen onze muren waar we samen leven vanuit Gods woord.

Elk kind krijgt ruimte om te ontdekken wie het is en wat het goed kan. We bieden de kinderen daarvoor kennis, vaardigheden, materialen, ruimte en mogelijkheden om hun talenten en hun identiteit te ontwikkelen. 

Onze Bongerd is een veilige  binnenplaats om te ontdekken, te experimenteren, te groeien en te bloeien. We zien daar - soms na hard werken - de mooie vruchten van, er is steeds iets om te vieren of om uit te delen. En dan is er weer ruimte om aan iets nieuws te beginnen en nieuwe stappen te zetten. 

Samen met de kinderen, ouders en medewerkers genieten we van alle mogelijkheden en delen we de oogsten. Vier je mee?


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Geloof in Groei
  • Stevige Basis
  • Passend Onderwijs
  • Groen en Duurzaam

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
84
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze school heeft traditionele schooltijden. Alle kinderen eten tussen de middag op school. Het eten gebeurt in de klas: bij de kleuters onder leiding van een 'broodouder', bij de oudere kinderen onder leiding van de leerkracht. Na het eten hebben de leerlingen een half uur pauze. Zij spelen dan buiten onder leiding van TSO-ouders. Ouders krijgen hiervoor een vergoeding.

Onder schooltijd, op maandag, dinsdag en donderdag is er een peutergroep op ons KindCentrum. De peutergroep is van 08.30 uur tot 14.45 uur. Op onze peutergroep is ook VE-aanbod, peuters met een VE-indicatie kunnen bij ons terecht.

Na schooltijd kunnen kinderen terecht op BSO de Bongerd. Dit wordt verzorgd door kinderopvang KOALAH, die ook de peutergroep op ons KindeCentrum heeft. De BSO heeft een huiselijke sfeer en heeft - net als de school - groen en duurzaamheid hoog in het vaandel. Kinderen kunnen hier (bijna) alles doen wat ze willen: buiten spelen, even uitrusten, werken aan thema's of een spelletje doen... Er is aandacht voor de specifieke behoefte van het kind.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven