Bijbelgetrouw KindCentrum de Bongerd (Geref. Onderw. & Chr. kinderopvang)

Bongerdspad 2 7201 NV Zutphen

  • Schoolfoto van Bijbelgetrouw KindCentrum de Bongerd (Geref. Onderw. & Chr. kinderopvang)
  • Schoolfoto van Bijbelgetrouw KindCentrum de Bongerd (Geref. Onderw. & Chr. kinderopvang)
  • Schoolfoto van Bijbelgetrouw KindCentrum de Bongerd (Geref. Onderw. & Chr. kinderopvang)
  • Schoolfoto van Bijbelgetrouw KindCentrum de Bongerd (Geref. Onderw. & Chr. kinderopvang)

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van KC De Bongerd!

Wij zijn een Bijbelgetrouwe, groene school in Zutphen, met het motto: 'Groei in geloof en geloof in groei'. Dat laat precies zien wat onze school bijzonder maakt. Ons geloof in God is de basis voor alles wat we doen. Vanuit dit geloof bekijken we ook de kinderen. Zij zijn geliefde kinderen van God, met ieder unieke talenten. Op onze school geven we hen kansen om die talenten optimaal te ontwikkelen en zo als persoon te groeien.

Bent u benieuwd hoe we dat op onze school doen? Bekijk dan deze pagina. Natuurlijk laten we het u ook graag met eigen ogen op de school zien: van harte welkom! Via de contactgegevens kunt u een afspraak met ons maken.

 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bijbelgetrouw
  • groen & duurzaamheid
  • verwondering
  • talentontwikkeling
  • groei

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is de laatste jaren licht gekrompen, net als de meeste Zutphense scholen. Inmiddels is de instroom in groep 1 stabiel en is er zelfs weer sprake van lichte groei bij de instroom. We verwachten daarom dat het leerlingenaantal van de school de komende jaren stabiel blijft.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
115
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze school heeft traditionele schooltijden. Omdat De Bongerd een streekschool is, eten de meeste kinderen tussen de middag op school. Het eten gebeurt in de klas: bij de kleuters onder leiding van een 'broodouder', bij de oudere kinderen onder leiding van de leerkracht. Na het eten hebben de leerlingen een half uur pauze. Zij spelen dan buiten onder leiding van TSO-ouders. Ouders krijgen hiervoor een vergoeding.

Na schooltijd kunnen kinderen terecht op de groene BSO 'De Boomgaard'. Dit wordt verzorgd door kinderopvang 'Natuurlijk', die ook een peutergroep op onze school heeft. De BSO heeft een huiselijke sfeer en heeft - net als de school - groen en duurzaamheid hoog in het vaandel. Kinderen kunnen hier (bijna) alles doen wat ze willen: buiten spelen, even uitrusten, werken aan thema's of een spelletje doen... Er is aandacht voor de specifieke behoefte van het kind.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven