RKBS John F Kennedy

Leeuweriklaan 21 7203 JD Zutphen

Schoolfoto van RKBS John F Kennedy

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van RKBS John F. Kennedy in Zutphen, gesitueerd in een woonwijk dichtbij het centrum.
De school waar boeiend 3D onderwijs wordt gegeven, hier mag je leren op de manier die bij je past en natuurlijk op je eigen niveau.

SAMEN ontdekken we waar je goed in bent en wat bij je past.

Door dit venster krijgt u een kijkje in onze school.
Een uitgebreider beeld van het onderwijs en de ontwikkeling van onze kinderen krijgt u op onze website: http://www.jfk.skbg.nl 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontdek je eigen kleur!
  • Boeiend 3D onderwijs
  • Betrokkenheid Eigenheid
  • Veelzijdigheid Veiligheid
  • SAMEN

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Hiernaast ziet u het aantal leerlingen in vergelijking met het landelijk gemiddelde.
Zoals u aan het leerlingaantal van de afgelopen 3 jaar kunt zien bevinden wij ons in een krimpregio, deze krimp verloopt volgens de prognose die door de gemeente gemaakt is. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
196
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de Kennedyschool gaan de kinderen 5 gelijke dagen naar school, elke dag van 08:30 uur tot 14:00 uur, dit geldt voor alle groepen.
Wij ervaren dat dit zorgt voor rust, voorspelbaarheid, duidelijkheid en overzicht. Eten en drinken gebeurt op school in de groep met de eigen leerkracht, elke dag hebben de kinderen een half uur pauze in de ochtend en in de middag. Dagelijks hebben de kinderen een lange middag vrij om o.a. lekker te spelen en af te spreken met vriendjes en vriendinnetjes. 

Daarnaast hebben wij in samenwerking met kinderopvang Dikkertje Dap een peutergroep en voor- en naschoolse opvang in de school van 07:00 uur tot 18:30 uur. Kinderen hoeven voor of na schooltijd niet naar een andere locatie. Peuters kunnen al vanaf 2 jaar naar peutergroep 'De Kennedy' bij ons op school. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven