Openbare Basisschool De Parel

Het Zwanevlot 316 7206 CS Zutphen

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Parel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Parel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Parel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Parel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Parel

In het kort

Toelichting van de school

De parel is het symbool van een kind in ontwikkeling, dat geleidelijk zijn talenten en kwaliteiten ontdekt en dat zijn eigen glans krijgt. Dat doe je samen met anderen, vandaar ons streven:“elkaar laten schitteren”. De leerlingen bieden wij ruimte om zich te ontwikkelen en die gunnen wij ook onszelf. De school is een plek waar iedereen leert. Wij stimuleren zelfstandigheid, het samenwerken en het nemen van initiatief en eigen verantwoordelijkheid. Dit zijn vaardigheden die leerlingen in het vervolgonderwijs nodig hebben, bovendien vraagt de moderne samenleving om mensen die hun kwaliteiten kennen èn weten te bundelen. Je weet wat je kunt, je kunt dat benutten en ten dienste stellen aan anderen. De Parel is daarom een school voor talentontwikkeling. In de profielschets (www.obsdeparel.nl) wordt duidelijk gemaakt hoe wij werken aan doel, inhoud en organisatie van het onderwijs. De schets verwoord de ambities van onze school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • talentontwikkeling
  • eigenheid
  • zelfstandigheid
  • brede ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school staat in de "Krimpregio Achterhoek". Het aantal basisschoolleerlingen in deze regio daalt de komende jaren fors. Er is tot 2020 een afname van 20 tot 30%. De prognose voor deze school voor de komende jaren is echter positief; de verwachting is dat het leerlingenaantal gelijk blijft of zelfs lichte groei zal vertonen. Per 1 oktober 2019 staan er 134 leerlingen ingeschreven op onze school. In het schooljaar 2019-2020 worden de kinderen verdeeld over 7 groepen; twee groepen 1/2, groep 3, groep 4/5, groep 6, groep 7 en groep 8. Er is een fulltime onderwijsassistent aanwezig.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
116
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven