Montessori kindcentrum de Plotter

Paulus Potterstraat 4 A 7204 CV Zutphen

  • Schoolfoto van Montessori kindcentrum de Plotter
  • Schoolfoto van Montessori kindcentrum de Plotter
  • Schoolfoto van Montessori kindcentrum de Plotter
  • Schoolfoto van Montessori kindcentrum de Plotter
  • Schoolfoto van Montessori kindcentrum de Plotter

Het team

Toelichting van de school

Montessorionderwijs zit in ons DNA: al onze medewerkers hebben naast hun onderwijsbevoegdheid of bevoegdheid met betrekking tot opvang of begeleiding van kinderen óók een Montessoribevoegdheid en zijn hiertoe twee jaar lang extra geschoold.Is dit nog niet het geval dan volgt iedereen zo spoedig mogelijk de opleiding. We maken gebruik van elkaars talenten, kunnen elkaar ondervangen en laten elkaar groeien. Precies volgens het idee van Montessori: oog voor iedereen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien collega's ziek zijn of op een andere wijze verlof hebben ontvangen wij collega's van onze invalpool die gekoppeld is aan onze stichting. Ook hebben wij intern mogelijkheden om dit op te lossen. Door het tekort aan collega's in zowel opvang als onderwijs proberen wij dagelijks creatief te zijn in het zoeken naar oplossingen. In sommige gevallen lukt ons dit niet en zullen wij dan ook een beroep doen op u als ouder. Uiteraard proberen wij dit te voorkomen. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij kennen op het schooldeel drie soorten groepen: groep 1-2 (de onderbouw) groep 3-4-5 (de middenbouw) en groep 6-7-8 (de bovenbouw). Zo is een kind altijd een keer de jongste, middelste en oudste en leert het te leren van én te zorgen voor anderen. Het is als het nabootsen van een gezin, met daarin een vrije rol: in een gezin staat je plek vast, in onze groepen is hierin variatie.

In de opvang hebben wij een baby-dreumesgroep van 0-2,5 jaar en een peutergroep van 2,5 - 4 jaar en een peutergroep van 3-4 jaar.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Vanuit de visie van Maria Montessori werken wij aan de totale ontwikkeling van kinderen op gebied van de drie pijlers van Biesta, persoonsvorming, socialisatie en kwalificatie. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij hanteren de leerlijn van het CED en Tule/SLO. De intrinsieke motivatie van kinderen zijn het uitgangspunt. Vanuit verwondering en intrinsieke motivatie komen tot leren. Niet de vakken als losstaande feiten maar de leerdoelen gekoppeld aan het leven in deze wereld. Ieder kind gebruikt zijn tijd die het nodig heeft om de leerdoelen rondom rekenen en taal te automatiseren. Zie informatiegids. We werken volgens de basisvaardigheden; taal, reken, burgerschap en digitale geletterdheid.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Voor nadere informatie is de school in het bezit van een schoolondersteuningsprofiel

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij evalueren jaarlijks ons dagelijks handelen, zijn wij tevreden met waar kinderen staan of hebben zij iets extra's van ons nodig en kunnen wij dat bieden met onze financiën/bestaande middelen of moeten wij hiervoor een beroep doen op de middelen passend onderwijs richting inclusie.

Wij kijken naar de ontwikkelingen en trends en zetten daar weer onze middelen, ondersteuning en geld, op in. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften rondom taal werken bij ons diverse onderwijsassistenten naast de leerkrachten om zo in gezamenlijkheid met partners als de bibliotheek te komen tot een effectieve aanpak rondom taal. Enkele leerkrachten en een onderwijsassistent zijn geschoold rondom VVE. 

Terug naar boven