Montessori kindcentrum de Plotter

Paulus Potterstraat 4 A 7204 CV Zutphen

  • Schoolfoto van Montessori kindcentrum de Plotter
  • Schoolfoto van Montessori kindcentrum de Plotter
  • Schoolfoto van Montessori kindcentrum de Plotter
  • Schoolfoto van Montessori kindcentrum de Plotter
  • Schoolfoto van Montessori kindcentrum de Plotter

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van Montessori Kindcentrum De Plotter in Zutphen. Dit SchoolVenster geeft u een beknopt en statistisch beeld van ons kindcentrum, de kinderen, het team, resultaten en bedrijfsvoering. Het belangrijkste resultaat dat wij behalen, vinden wij de sterke basis en de eigen indruk die we onze kinderen geven. Binnen de visie van Montessori stellen wij het kind centraal en helpen wij kinderen om zelf dingen te doen. Ieder kind is van nature nieuwsgierig en is goed zoals het is; het is aan ons om in een prikkelende omgeving, vol aantrekkelijke en uitdagende materialen, kinderen de wereld te leren ontdekken. En vanuit hun eigen talenten, met een eigen leerlijn, eigen benadering en vrijheid om te(leren) kiezen, een rugzak vol gevarieerde kennis en vaardigheden mee te geven om de dingen te doen die het wil en kan. Wij kijken naar de persoonsvorming, socialisatie en de kwalificatie, kortom de totale ontwikkeling van het gehele kind. Waar ben je goed in en wat wil jij nog leren. Kortom  Sterke basis eigen indruk.

Een uitgebreider beeld krijgt u op onze website: www.deplotter.nl.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • leer mij het zelf te doen
  • samenwerkend leren
  • persoonsvorming centraal
  • socialisatie centraal
  • eigen lijn in eigen tempo

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Hoewel het aantal kinderen op ons kindcentrum jaarlijks groeit, (en dit jaar stabiliseert) behouden we een kleinschalige sfeer waarin oog is voor iedereen. Vanuit onze persoonlijke betrokkenheid hebben we persoonlijk contact met ouders van onze kinderen, om samen onze kinderen in staat te stellen zich te ontwikkelen vanuit hun eigen kracht en talent. Vanuit de visie van Maria Montessori, van 0-12 jaar. Leer mij het zelf te doen!
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
500
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij zijn een erkend Montessori Kindcentrum. Wij bieden naast onderwijs ook kinderopvang en buitenschoolse opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waarin het kind centraal staat. De pedagogisch begeleiders zijn Montessori geschoold of lerende hiervoor en bieden dan ook opvang vanuit de Montessori gedachte.

Onze kinderen zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur op school. Op woensdag zijn de kinderen vanaf 13.00 uur vrij.  Iedere ochtend hebben kinderen een kwartier pauze (bij de kleuters eventueel langer of vaker) en nuttigen tussen 11.30 en 12.00 uur op school hun lunch. Op woensdag lunchen onze kinderen thuis. In de lunchpauze kunnen kinderen kiezen uit verschillende binnen- en buitenactiviteiten. Kinderen kunnen daarbij kiezen uit een afwisselend aanbod en worden begeleid door onze leerkrachten en onderwijsassistenten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven