Kindcentrum de Flief

Berkenlaan 106 7204 ES Zutphen

Schoolfoto van Kindcentrum de Flief

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school staat in de "Krimpregio Achterhoek". Het aantal basisschoolleerlingen in deze regio daalt de komende jaren fors. Er is tot 2020 een afname van 20 tot 30%. De prognose voor deze school voor het schooljaar 2022-2023 is 90.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
83
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Het kindcentrum Cbs De Wegwijzer heeft een kinderopvang in de leeftijd vanaf 2 jaar tot 4 jaar.

De kinderopvang is al open vanaf 07.00 uur tot uiterlijk 18.30 uur.

De basisschool start om 08.20 uur met een inloop.  We hebben een 5-gelijke dagen model. Dit betekent dat we elke dag tot 14.15 uur naar school gaan (dus ook de woensdag).

De kinderen eten tussen de middag in de klas bij hun eigen juf of meester.

De kinderen uit groep 1 hebben de vrijdagmiddag vrij. Zij gaan tot 12.00 uur naar school

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven