Anne Flokstraschool

Emmalaan 2 7204 AS Zutphen

Schoolfoto van Anne Flokstraschool

Het team

Toelichting van de school

Deze cijfers gaan over het totale personeelsbestand van de Anne Flokstraschool, het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs samen. Hierdoor geven deze cijfers geen goed beeld van het personeel binnen het speciaal onderwijs van de Anne Flokstraschool. Wilt u informatie over de personeelssamenstelling dan kunt u contact opnemen met onze school.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Terug naar boven