Jenaplanschool Walter Gillijns

Rietbergstraat 2 7201 GJ Zutphen

Schoolfoto van Jenaplanschool Walter Gillijns

In het kort

Toelichting van de school

Walter Gillijnsschool,

De school waar je samen leert, met hart voor elkaar en voor de wereld.Wij zorgen voor een uitdagende leeromgeving, met veiligheid en structuur om kinderen optimaal te laten ontwikkelen tot zelfstandige wereldburgers.

Door dit venster krijgt u een kijkje in onze school. Kijk ook eens op onze website voor een uitgebreider beeld van het onderwijs, de ontwikkelin van onze kinderen en de ervaringen van ouders.

www.bswaltergillijns.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen praten
  • Samen werken
  • Samen leren
  • Samen vieren
  • Ondernemen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Schooljaar 2020-2021 starten wij met 183 leerlingen. Gedurende het jaar komen er nog kinderen instromen die 4 worden. 

Wij eindigen dit schooljaar met ongeveer 215 leerlingen

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
188
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Sinds het schooljaar 2016-2017 hanteert de school een continurooster. Hierbij eten en drinken alle kinderen tussen de middag gezellig in de stamgroep en spelen ze van 12:30 tot 13:00 samen buiten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven