Educatief Centrum Theo Thijssen

Mulderskamp 164 7205 BZ Zutphen

  • Schoolfoto van Educatief Centrum Theo Thijssen
  • Schoolfoto van Educatief Centrum Theo Thijssen
  • Schoolfoto van Educatief Centrum Theo Thijssen
  • Schoolfoto van Educatief Centrum Theo Thijssen
  • Schoolfoto van Educatief Centrum Theo Thijssen

In het kort

Toelichting van de school

Educatief CentrumTheo Thijssen: Leren door te doen 

Welkom op het SchoolVenster van Educatief Centrum Theo Thijssen in Zutphen. Bij ons leren kinderen van jongs af door te doen. Zo ontplooien kinderen initiatief en krijgen ze inzicht in hun eigen mogelijkheden. Als spil in De Hoven creëren we kansen voor alle kinderen in deze Zutphense wijk en directe omgeving: ze leren met elkaar om te gaan, elkaar te stimuleren en te ondersteunen in een veilig pedagogisch klimaat én ontwikkelen vaardigheden en kennis op hoog niveau. Tijdens specifieke creatieve vorming, bijvoorbeeld in ons prachtige Atelier, kunnen leerlingen met hun handen werken. Leerlingen oriënteren zich grondig op de wereld met gevarieerde projecten, waarin ieder kind zijn eigen talent optimaal kan benutten. Wij vinden dat er een continu ontwikkelingsproces mogelijk moet zijn, waarbij het zich ontwikkelende kind centraal moet staan. Dit betekent dat bij ons de emotionele-, sociale-, cognitieve-, creatieve- en motorische aspecten evenwichtig verdeeld aan bod komen, waarbij de inrichting van het onderwijs en de pedagogische benadering zoveel mogelijk geïndividualiseerd zijn. Wij hechten grote waarde aan een goed pedagogisch klimaat waarin de kinderen zich veilig voelen. Soms gebruiken we elementen van verschillende onderwijssystemen die bij onze manier van werken aansluiten (bijv. Jenaplan, Dalton). Onze school is een openbare school die midden in de samenleving staat. Binnen onze school worden daarom waarden en normen, die in onze samenleving als algemeen aanvaard worden beschouwd, door alle bij de school betrokkenen tot uiting gebracht. Binnen ons onderwijs geven wij de kinderen ruimte om kennis te nemen van de achtergronden en overwegingen van de ander. De veelvormigheid van de samenleving dient daarbij als uitgangspunt om kinderen te leren zich kritisch op te stellen in allerlei situaties. Door betekenisvol te leren vanuit de thema’s uit onze methodiek “Alles-in-1”. Waarbij we de kinderen uitdagen iets concreets te realiseren; een presentatie/werkstuk te maken, gasten uit te nodigen, een optreden te verzorgen, volgen van workshops in onze ateliers, etc. Ze krijgen de ruimte om initiatieven te ontplooien en daardoor inzicht in hun eigen mogelijkheden te ontwikkelen. Kinderen krijgen de ruimte om eigen leervragen en doelen te stellen en de leerkracht biedt als coach, begeleider en leermeester begeleiding. Kinderen volgen hierin hun ontwikkeling en talenten en laten zich verwonderen. Fouten mogen gemaakt worden met als uitgangspunt, van fouten kun je leren! Kinderen hebben van nature een ontdekkende, onderzoekende houding.  Onze kinderen leren door te doen.  

“Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan”. Pippi Langkous.

Wilt u meer weten? In dit SchoolVenster krijgt u een beknopt beeld van onze school, leerlingen, resultaten en bedrijfsvoering. Een uitgebreider beeld vindt u op www.theothijssen-zutphen.nl.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandigheid
  • Creativiteit
  • Samenwerken
  • Verantwoordelijkheid
  • (Zelf)vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aan de onderkant komen er weinig leerlingen bij, hierdoor zal de krimp de komende jaren ook nog voelbaar zijn. We hebben ook steeds meer te maken met verhuizingen van gezinnen naar een andere wijk. We werken met combinatiegroepen en tellen 20 tot 25 leerlingen per klas.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
81
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Educatief Centrum Theo Thijssen staat voor opvang, onderwijs en ontwikkeling. Ons centrum richt zich op kinderen van nul tot en met dertien jaar en is vijf dagen per week, 48 weken per jaar, van 7.30 tot 18.00 uur open. Wij werken op school met een continurooster: leerlingen zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur op school en op woensdag zijn ze vanaf 12.30 uur vrij. Hierdoor hebben onze leerlingen minder opvoeders op één dag en komen ze beter tot rust en ontwikkeling. Naast een korte pauze is er een lunchpauze tussen 11.30 en 12.00 uur op school. Op woensdag lunchen leerlingen thuis.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven