School voor Speciaal Basisonderwijs Het Mozaiek

Paulus Potterstraat 8 7204 CV Zutphen

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Het Mozaiek
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Het Mozaiek
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Het Mozaiek
  • survival groep 8
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Het Mozaiek

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • autonomie
  • relatie
  • competentie
  • veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
100
Landelijk gemiddelde
129

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

SBO het Mozaiek werkt volgens het continurooster. De leerlingen eten in de middagpauze samen met de groepsleerkracht en hebben 25 minuten speeltijd. De pauzes zijn volgens een rooster opgesteld, uitgaande van 2 verschillende pauzetijden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven