RK Basisschool St Anna

Berkenlaan 156 4881 XE Zundert

  • Schoolfoto van RK Basisschool St Anna
  • Schoolfoto van RK Basisschool St Anna
  • Schoolfoto van RK Basisschool St Anna

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij vinden het onze plicht om ervoor zorg te dragen dat het onderwijs zoveel mogelijk doorgang vindt.

Om zo goed mogelijk te voorzien in vakkundige vervanging, zijn wij aangesloten bij de VABO/ Leswerk.

Als vervanging vanuit Leswerk niet mogelijk is, zal in overleg met collega's intern gekeken worden naar een goede oplossing.

Als dit intern niet ingevuld kan worden, zal een groep verdeeld worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De St. Annaschool is een van de 5 scholen van de Stichting Primair Onderwijs Zundert ( SPOZ).

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het weekrooster van groep 1 t/m 4 heeft 23 uur en 30 min.

Voor de lestijd gedurende de schoolloopbaan resulteert dit in de volgende urenverdeling: groep 1 t/m 4 = 908:15 uur.

Het wettelijke minimum aan uren onderwijs is 880 uur voor de onderbouw.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het weekrooster van groep 1 t/m 4 heeft 23 uur en 30 min. en groep 5 t/m 8, 25 uur en 45 min.

Het totaal aantal uren wat groep 1 t/m 4 in schooljaar 2019-2020 draait is 908:15 en groep 5 t/m 8 is 989:15. Over 8 jaar maken we 7590 uur waarbij dus een marge van 70 uur ontstaat. 


De gegeven uren m.b.t. de verdeling over de vakken is een gemiddelde. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school biedt de basisondersteuning aan leerlingen van 4 t/m 12 jaar.

Ons pedagogisch klimaat is sterk.

De komende jaren hebben wij de volgende speerpunten:

Ondersteuningsdeskundigheid (intern, binnen het bestuur, binnen het SWV)  

Wens naar uitbreiding expertise t.a.v. werkgroep 1-2, NT2,

Rots& Water ( weerbaarheidstraining. Dat betekent tijd vrij maken binnen de formatie in de vorm van een persoon die geen groep heeft, maar in alle groepen in kan vallen.

Op langer termijn specialisten breed inzetten binnen de stichting ten bate van alle scholen óf IKC. Brede School concept.  

Ondersteuningsvoorzieningen

Ten aanzien van het gebied gedragsproblemen enigszins ontwikkeld; verbetering gewenst.

Extra handen in de klas t.a.v. gedrag gewenst + NT2 expertise ondersteuning.

Mogelijkheid om extra gelden werkdrukakkoord hier voor in te zetten.  

Grenzen van de zorg

De behoefte aan samenwerking, betrokkenheid en bereidheid.

Mate van functioneren : veiligheid-soms schuurt dit tegen en soms over de grens van kinderen.

Sommige groepen zijn groot; moeilijker om voor alle leerlingen te voorzien in hun onderwijsbehoeften als er sprake is van gedragsproblematiek om hen heen.

De regels en afspraken op schoolniveau zijn helder. ( o.a. Plein en gemeenschappelijke ruimtes)

In teamoverleg de schoolafspraken vaststellen. 

Afspraken communiceren met ouders en kinderen. 

Alle leerkrachten houden zich aan gemaakte afspraken en spreken elkaar er op aan. 

In teamoverleg opstarten: Groepsvormende activiteiten bewust inzetten. Daarvoor o.a. Rots en Water gebruiken.  

Via teamoverleg stappenplan/beleid omgaan met ongewenst gedrag binnen de school en in de groep.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven