RK Basisschool St Anna

Berkenlaan 156 4881 XE Zundert

  • Schoolfoto van RK Basisschool St Anna
  • Schoolfoto van RK Basisschool St Anna
  • Schoolfoto van RK Basisschool St Anna

In het kort

Toelichting van de school

Geachte bezoeker,

De St. Annaschool heeft kinderen op school uit de wijken de Berk en Rutven. Het is een school die een weerspiegeling is van de maatschappij. Kinderen van diverse afkomst en uit diverse culturen werken, spelen, feesten, leren en spreken met elkaar. Het zorgt voor een dynamische school, waarin veel mogelijk is, zonder het belangrijkste doel uit het oog te verliezen, nl. je als kind ontwikkelen op cognitief, sociaal, emotioneel en creatief gebied.

De oudervereniging neemt dan ook een belangrijke plaats in. De OV is gesprekspartner, maar daarnaast hebben zij een grote inzet bij evenementen en feesten. De kinderen in een fijne sfeer van hun schooltijd laten genieten, samen met vriendjes en vriendinnetjes, is wezenlijk.

Ons uitgangspunt is dan ook dat de kinderen graag en met veel plezier naar school komen, ze moeten zich er goed bij voelen.

De St. Annaschool valt onder de Stichting Primair Onderwijs in de Gemeente Zundert. Meer informatie hierover vindt u op de website van de stichting: www.spoz.nl.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gastvrij
  • Respectvol
  • Veilig klimaat
  • Vooruitstrevend
  • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
130
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven