IKC Het Groene Hart

Schoolbrink 1 7921 HG Zuidwolde (Drenthe)

Schoolfoto van IKC Het Groene Hart

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van IKC Het Groene Hart. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Samenwerken
  • Eigenaarschap
  • Talentontwikkeling
  • Maatwerk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ook in onze regio hebben we te maken met krimp.

Het marktaandeel van onze school is

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
273
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven