Sint Michaëlschool

Zuidervaart 61 1846 LG Zuidschermer

  • Schoolfoto van Sint Michaëlschool
  • Schoolfoto van Sint Michaëlschool
  • Schoolfoto van Sint Michaëlschool
  • Schoolfoto van Sint Michaëlschool
  • Schoolfoto van Sint Michaëlschool

In het kort

Toelichting van de school

Onze school ligt in het hart van het mooie dorpje Zuidschermer. De school is te typeren als een kleine dorpsschool, waar persoonlijke aandacht en betrokkenheid van iedereen groot is. We zijn van origine een Katholieke school, maar alle kinderen zijn van harte welkom en voelen zich ook thuis op onze school. Wij willen kinderen natuurlijk laten leren, waarbij we aan sluiten bij de mogelijkheden van ieder kind en waarbij we iedereen op eigen wijze en in eigen tempo willen laten ontwikkelen. We doen dit in een prachtige groene omgeving. We maken optimaal gebruik van onze unieke ligging met een natuurspeelplaats, een groot voetbalveld, een moestuin en fruitbomen.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vrij zijn
  • Vooruitstrevend
  • Verantwoordelijkheid
  • Verbondenheid
  • Verwondering

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2019 telden we 24 leerlingen. 1 oktober 2020 waren dit 33 leerlingen. Dat is een mooie groei. We verwachten de komende jaren een verdere groei. Op 1 oktober 2021 tellen we naar verwachting 35 leerlingen.
Goed nieuws voor de school en voor het dorp.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
33
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat het er op onze school veilig en ordelijk aan toe gaat. Kinderen moeten zich op school thuis kunnen voelen. Dan gaan ze met plezier naar school. Om een veilige en ordelijke omgeving te creëren zijn er afspraken en regels nodig.  

Veiligheidsbeleid

Op grond van de Arbo-wet moeten alle scholen een veiligheidsplan hebben. Voor de scholen onder Blosse Onderwijs is een gezamenlijk Arbo-beleidsplan ontwikkeld. In dit beleidsplan worden afspraken rond fysieke en sociale aspecten van veiligheid geregeld. Aan dit plan is een overzicht “Veiligheid Gezondheid, Welzijn en Milieu” gekoppeld. Daarin worden op een praktische manier documenten, afspraken en adressen die onze school aangaan zichtbaar, en dus toegankelijk gemaakt. In het beleidsplan worden ook de koppelingen aangegeven naar vastgestelde beleidsdocumenten op bestuursniveau en worden de acties beschreven voor het plan van aanpak van de organisatie. Op onze school is de directeur preventie-verantwoordelijke. Hij/zij is het aanspreekpunt in de school voor de kinderen, teamleden, ouders en externe partijen. In de uitvoering wordt de directie ondersteund door onze BHV-ers (bedrijfshulpverleners) en de leerkrachten. Iedere vier jaar vindt op school een RI&E(Risico Inventarisatie en Evaluatie) plaats. Daarbij wordt de Arbodienst ingeschakeld. In overleg met de HRD Adviseur van Blosse Onderwijs en na afstemming met MR van de school, wordt het plan van aanpak van de school vastgesteld. Algemene zaken voortkomend uit de RI&E van alle Blossescholen worden gekoppeld en uitgewerkt in het plan van aanpak van Blosse Onderwijs. De school voldoet aan de wettelijke eis van het benodigde aantal bedrijfshulpverleners in de school. Deze bedrijfshulpverleners worden jaarlijks geschoold.  Op onze school zijn drie BHV’ers aangesteld. In de school hangen actuele ontruimingsplannen en jaarlijks wordt er een ontruimingsoefening gehouden. Wij registreren incidenten en maken daarbij een plan van aanpak om onveilige situaties te voorkomen

Terug naar boven