OBS De Bloeiende Perelaar

Middenpad 1 1461 BW Zuidoostbeemster

  • Schoolfoto van OBS De Bloeiende Perelaar
  • Schoolfoto van OBS De Bloeiende Perelaar
  • Schoolfoto van OBS De Bloeiende Perelaar
  • Schoolfoto van OBS De Bloeiende Perelaar

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Relatie boven alles
  • Basis op orde
  • Toekomstgericht onderwijs
  • Professionele cultuur
  • Vreedzame School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Bloeiende Perelaar is een groeischool. Doordat er veel woningen worden gebouwd in Zuidoostbeemster groeit het aantal leerlingen bij ons op school. 

Deze groei heeft ervoor gezorgd dat op het noordplein van de school een extra, tijdelijk schoolgebouw is gerealiseerd. Mocht het door een sterkere groei nodig zijn dat onze school meer ruimte nodig heeft, dan kunnen we nog deels het nieuwe gebouw op het zuidplein betrekken.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
448
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Continurooster
De school hanteert een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen vijf dagen per week naar school gaan van 8:30 uur tot 14:00 uur en op school onder toezicht van de leerkracht leren, spelen en eten. De school is vanaf 08:20 uur geopend. Na 14:00 uur hebben de leerkrachten een half uur pauze en vervolgens werken zij hun administratie bij. Vanaf 15:00 uur zijn zij beschikbaar voor onder meer het voeren van oudergesprekken.

Pauzes en eten/drinken

De groepen 1 en 2 spelen dagelijks buiten. Bij geschikte weersomstandigheden wordt in de ochtend en/of de middag gespeeld op het schoolplein. De groepen 3 t/m 8 spelen tussen 10:00 uur en 10:15 uur of tussen 10:35 uur en 10:50 uur buiten. Het rooster wordt zo ingedeeld dat leerlingen uit combinatiegroepen elkaar geregeld treffen op het schoolplein.

OBS De Bloeiende Perelaar is een gezonde school. Dit betekent dat wij letten op gezonde voeding en voldoende beweging. Iedere dag eten de kinderen vlak voor of na de pauze (gesneden) fruit/groente en drinken water. Koek en zoete versnaperingen zijn niet toegestaan. Als uw kind jarig is mag hij of zij trakteren. Een gezonde traktatie wordt zeer aanbevolen.  

Vanaf mei 2021 zijn wij overgestapt op "water drinken". De leerlingen nemen geen drinken meer mee vanuit huis, maar vullen op school hun bidon met water. Iedere leerling neemt een bidon mee naar school.  

De kinderen eten rond het middaguur gezamenlijk in de eigen klas onder toezicht van de groepsleerkracht. Daarna gaan zij onder toezicht van de eigen leerkracht een kwartier buiten spelen (van 11:45 – 12:00 uur of van 12:15 – 12:30 uur). De tijden waarop de groepen buiten spelen zijn verdeeld, waardoor niet te veel kinderen tegelijk van het schoolplein gebruik maken.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven