Openbare Basisschool De Schuthoek

Julianalaan 67 9471 EB Zuidlaren

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Schuthoek

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op onze site van Scholen op de Kaart.

De Schuthoek in het kort:  

Samen leer je meer:

We zijn een school dus LEREN staat centraal, maar wij vinden leren veel meer dan de inhoud van methoden. Leren doe je samen. Dat geldt voor leerlingen, ouders en medewerkers van de school. Fouten maken is waardevol want dat betekent dat je iets leert. Op onze scholen kent iedereen elkaar. Dat zorgt voor een open, vertrouwde en gezellige sfeer.    

We zijn toekomstgericht:

Voor onze kinderen is het belangrijk om te leren gaan met de snelle veranderingen in de maatschappij. Dat vraagt een aantal vaardigheden van hen die wij ze aanleren. Denk hierbij aan creatief en kritisch denken, samenwerken, en omgaan met sociale media. Op onze school mag je experimenteren met nieuwe kennis. We geven ook buiten lessen, zodat kinderen meer in de buitenlucht komen. Actieve kinderen zijn mentaal fitter en leren beter. Wetenschappelijke inzichten worden gebruikt om ons onderwijs te verbeteren.    

We zijn ambitieus:

Omdat wij het beste uit iedereen willen halen stellen we hoge doelen. Natuurlijk wordt hierbij rekening gehouden met de mogelijkheden van elk kind. Het traject “Boeiend Onderwijs” van de Stichting Natuurlijk Leren helpt ons om optimale resultaten te halen (www.natuurlijkleren.org). We benoemen onze successen en vieren bereikte doelen. Elk stapje is er 1, zowel voor de school, de groepen, als het individu.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
111
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven