Basisschool De Lichtkring

Larikslaan 2 9471 RM Zuidlaren

  • U bent van harte welkom op de Lichtkring. Prachtig onderwijs aan prachtige kinderen!
  • Er zijn 101 manieren om een kind te prijzen. Dit doen we graag. Doe je het goed, dan mag je dat weten.
  • We leren graag samen en zo helpen we elkaar. Je kunt altijd een maatje vragen, die staat voor je klaar.
  • We laten graag zien wat we doen. Dit leren we de kinderen.
  • We werken schoolbreed in thema's. Zo krijgt ons onderwijs betekenis en zijn kinderen gemotiveerd en betrokken.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het venster van gbs de Lichtkring.

Basisschool De Lichtkring is een school waar kinderen vanuit een christelijke identiteit begeleid worden voor nu en voor later.

Ons uitgangspunt is dat de kinderen zich veilig voelen en dat ze leren hoe je respectvol en verantwoordelijk met elkaar en de schepping omgaat.

We willen graag van de jonge kinderen die we onder onze hoede hebben toekomstbestendige mensen maken. Kinderen die weten dat niet iedereen gelijk is, kinderen die zich inzetten voor hun eigen ontwikkeling, kinderen die weten dat je een verantwoordelijkheid hebt in deze wereld.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bijbelgetrouw
  • voor betrokken christenen
  • PBS: goed gedrag kun je leren
  • groep 1-8 thematisch onderwijs
  • plezier, betrokken, kleurrijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
92
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De leerlingen eten tussen de middag met de leerkrachten. Om 12.00 uur neemt de TSO het over. De TussenSchoolse Opvang wordt georganiseerd door ouders. Zij zijn geschoold en hebben een cursus PBS gehad. (Positief Behaviour Support)

Op de schoolsite en in de schoolgids (staat op de site) kunt u meer informatie vinden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven