IKC Schuilingsoord

Julianalaan 78 (tijdelijk adres) 9471 EC Zuidlaren

  • Schoolfoto van IKC Schuilingsoord
  • Schoolfoto van IKC Schuilingsoord
  • Schoolfoto van IKC Schuilingsoord
  • Schoolfoto van IKC Schuilingsoord
  • Schoolfoto van IKC Schuilingsoord

In het kort

Toelichting van de school

IKC Schuilingsoord wordt gevormd door een openbare school en kinderopvang in een. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt: kinderen, ouders en leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Wij bieden opvang en geven het onderwijs vorm vanuit onze waarden Veiligheid, Groei, Samen en Verantwoordelijkheid.

Onderwijs is voortdurend in beweging onder invloed van maatschappelijke veranderingen. Daarom wil ikc Schuilingsoord een lerende organisatie zijn. Dat betekent dat we vanuit een heldere visie op kinderen en onderwijs voortdurend aan het leren zijn van en met elkaar. Samenwerking met en tussen leerkrachten, kinderen en ouders is daarbij voor ons belangrijk.

Vernieuwing is voor ons geen doel op zich maar gericht op continue verbetering. Onze school is mede daardoor een academische opleidingsschool; er vindt ontwikkeling plaats door onderzoek. Ook kinderen, die vanuit zichzelf nieuwsgierig zijn, ontwikkelen een onderzoekende houding. 

Wij zijn tijdelijk gehuisvest in het voormalig Harens Lyceum aan de Julianalaan in Zuidlaren. We hopen in de herfst van 2023 terug te keren naar een prachtig nieuw schoolgebouw aan de Hogeweg. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Groei
  • Samen
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS Schuilingsoord heeft een stabiel leerlingaantal, dat overeenkomt met het landelijk gemiddelde. 
Onze leerlingen komen voornamelijk uit Zuid-es, de wijk waar we gevestigd zijn. We hebben echter ook leerlingen uit het centrum van Zuidlaren en uit aangrenzende dorpen zoals Annen, Schipborg, Zuidlaarderveen en de Groeve.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
200
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij zijn een Integraal Kindcentrum (IKC) waar we een vloeiende overgang tussen kinderopvang en onderwijs nastreven. In samenwerking met Kids First wordt gewerkt met één team voor onderwijs en kinderopvang. We streven met een integrale visie naar een doorgaande leerlijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Naast een kinderdagverblijf bieden wij ook buitenschoolse opvang (BSO) met een afwisselend aanbod van activiteiten. Meer informatie hierover op de website

Onze school hanteert een vijf gelijke dagen model, waarbij we met het team de tussen schoolse opvang verzorgen. De keuze voor dit model is passend bij maatschappelijke ontwikkelingen en is in goed overleg met de ouders genomen. Wij ervaren dit rooster als positief en ontvangen ook positieve geluiden van ouders.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheidsbeleid

Kinderen, ouders en personeel moeten in een veilige omgeving kunnen werken en leren. De school heeft hiervoor een sociaal veiligheidsplan opgesteld en is goedgekeurd door de MR.

In dit plan wordt beschreven welke afspraken zijn gemaakt om de fysieke en sociale veiligheid op school te garanderen, om onveilige situaties te voorkomen en hoe te handelen bij een incident. Denk bij fysieke veiligheid bijvoorbeeld aan hygiëne, veilige speeltoestellen en ontruiming van de school bij een calamiteit. Sociale veiligheid gaat over privacy, omgangsvormen, het voorkomen van pesten, seksuele intimidatie, geweld of discriminatie.   

Het sociaal veiligheidsplan is hieronder te downloaden.       

Privacybeleid

De privacy van onze leerlingen en medewerkers vinden wij belangrijk. De nieuwe Europese privacywet (de algemene verordening gegevensbescherming, AVG) die vanaf 25 mei 2018 geldt, heeft Stichting Baasis vertaald naar een informatiebeveiligings- en privacybeleid. Dit privacy reglement kunt u hier downloaden.

Van alle medewerkers, leerlingen, ouders en samenwerkingspartners wordt verwacht dat zij hun verantwoordelijkheid nemen in het beschermen van ieders privacy.

Sociale media en internet

Wij geven onderwijs in Mediawijsheid met onze sociaal-emotioneel leren methode KWINK.
Ook wordt vanuit het Cultuurmenu van Tynaarlo gastlessen over dit onderwerp aan de bovenbouw gegeven. Daarnaast beschikken wij over een gedragscode ICT en internetgebruik. Deze is hier te downloaden.  

De kern is: gebruik je gezond verstand. Wees je bewust van het - vaak onbedoelde - effect dat een bericht op sociale media kan hebben; op jezelf, op je school, je ouders of een ander. Gepubliceerde teksten of beelden zijn ‘real time’ en blijven voor onbepaalde tijd openbaar en/of vindbaar.    

Verder is afgesproken dat leerlingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun mobiele telefoon of ander toestel. Zij mogen het alleen gebruiken als zij toestemming hebben van de leerkracht. Telefoons staan uit en zijn niet zichtbaar aanwezig.
Van leerlingen wordt verwacht dat zij niet meedoen aan (digitaal) pesten. 

Terug naar boven