cbs De Windroos

Evertsenstraat 7 9801 GK Zuidhorn

  • Schoolfoto van cbs De Windroos
  • Schoolfoto van cbs De Windroos
  • Schoolfoto van cbs De Windroos
  • Schoolfoto van cbs De Windroos
  • Schoolfoto van cbs De Windroos

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Kwaliteitszorg.

Onderwijs is mensenwerk en daarbij is "teamwork" onze kracht. Wij vragen elkaar regelmatig:'Doen wij de goede dingen?' en 'Doen wij de dingen goed?' Kwaliteit is voor ons: 'Doen wat je belooft'.

Een onderdeel van onze kwaliteitszorg is ons leerlingvolgsysteem (CITO). Dit systeem levert ons twee keer per jaar objectieve informatie over de beheersingsniveaus per kind, per groep en per school. Groep 8 neemt deel aan de CITO-eindtoets en de gegevens worden ingevoerd in de PlaatsingsWijzer. Verder observeren wij onze uitstroomcijfers. Alle gegevens worden gebruikt voor de aanpak van eventuele knelpunten. Op basis van deze signalering schrijven wij een verbeterplan als deel van het schoolplan.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Zowel in 2005 als in 2008 en ook in 2012 kreeg de Windroos een positieve beoordeling. In de verslagen van de inspectie worden aanbevelingen gedaan die een stimulans zijn voor de verdere schoolontwikkeling. U vindt de kwaliteitskaart en het volledige inspectierapport op onze website en op www.onderwijsinspectie.nl.

Terug naar boven